HAJ-3083-2/2016. (10.K.27.287/2016/15.)

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (6) bekezdése; 2018.11.15.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2017.05.09.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság)

4. Az ügy száma:

HAJ-3083-2/2016. (10.K.27.287/2016/15.)

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság piacfelügyeleti jogkörében eljárva bírságot szabott ki és kötelezést alkalmazott a társaság terhére, mivel a kalandparkban szabálytalanságokat jegyzőkönyvezett.

6. A vizsgált gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Sárvári Gyógyfürdő Kft. (9600 Sárvár, Vadkert u. 1.)

7. A megállapított tényállás:

Az elsőfokú hatóság piacfelügyeleti jogkörében eljárva bírságot szabott ki a társaság terhére, mivel a kalandparkban található berendezéseken nem tüntette fel a figyelmeztető feliratokat (egyszerre hány személy tartózkodhat az egyes pályaszakaszokon). A társaság nem rendelkezett megfelelő tanúsítvánnyal és üzemeltetési naplóval.

8. A megsértett jogszabályok köre:

A mutatványos berendezések biztonságosságáról szóló 7/2007. (I. 22.) GKM rendelet (a továbbiakban: GKM rendelet) 5. § (2) bekezdése.

9. A határozat rendelkező része:

Fogyasztóvédelmi bírságot alkalmazott az elsőfokú hatóság, kötelezéssel, melyet a másodfokú szerv helybenhagyott, az indokolás megváltoztatása mellett.

10. Bírósági döntés rövid indokolása

Felperes keresete kapcsán a Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság az első- és másodfokú határozatot részben hatályon kívül helyezte, a bírság kiszabására vonatkozóan.

Az ítélet indokolása szerint a társaság által a fogyasztóknak a kalandpark bejáratánál egyedileg és hirdetőtáblán, valamint Házirendben adott tájékoztatás – bár a jogszabályi követelményeket nem elégíti ki – kiterjedt a mutatványos berendezések biztonságos használatának feltételeire, így a bíróság szerint az erre vonatkozó külön tájékoztatás részbeni elmaradása a kalandpark egyes elemeinél az élet, testi épség, egészség veszélyeztetését már nem valósította meg, így kötelező bírság kiszabásának nincs helye.

 

 

 

Jogerőre emelés dátuma: 
2017. 05. 09.
Kiadvány címe: 
HAJ-3083-2/2016. (10.K.27.287/2016/15.)
Eljáró hatóság neve: 
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (Szombathelyi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság)
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
HAJ-3083-2/2016. (10.K.27.287/2016/15.)
Ügyfél adatok: 
Sárvári Gyógyfürdő Kft. (9600 Sárvár, Vadkert u. 1.)