HAJ-2970-2/2016. (8.K.28.260/2016/7.)

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (6) bekezdése; 2018.11.15.

2. A jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2017.09.14.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság)

4. Az ügy száma:

HAJ-2970-2/2016. (8.K.28.260/2016/7.)

5. Az ügy tárgya:

Étrend-kiegészítőnek tulajdonított hatások vizsgálata, megtévesztő tájékoztatás

6. A vizsgált gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Vital Help Information Kft. (2724 Újlengyel, Határ út 42.)

7. A megállapított tényállás:

Az elsőfokú hatóság határozatával megtiltotta a társaság által tanúsított jogsértő magatartás további folytatását és kötelezte arra, hogy a jövőben az általa üzemeltetett www.artoflex.net és a www.artoflex.hu weboldalakon, valamint az általa kiküldött hírlevelekkel összefüggésben megjelenő, illetve bármely egyéb kereskedelmi kommunikációjában ne tulajdonítson az Artoflex Plus étrend-kiegészítő terméknek betegség megelőzésére, kezelésére vagy gyógyítására vonatkozó tulajdonságot.

8. A megsértett jogszabályok köre:

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 3. § (1)-(2) bekezdése, 6. § (1) bekezdése, a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény 3.§ d) pontja, 1169/2011/EU rendelet 7. cikke.

9. A határozat rendelkező része:

Jogsértő magatartás megtiltása, kötelezés

10. Bírósági döntés rövid indokolása

Felperes keresete kapcsán a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság az első- és másodfokú határozatot hatályon kívül helyezte és az elsőfokú hatóságot új eljárásra kötelezte.

Az ítélet indokolása szerint amennyiben a Ket. 58.§ (1) bekezdése szerint szakértői bizonyítás szükséges, a szakkérdés nem dönthető el kizárólag a társaság nyilatkozatainak mérlegelésével, a döntésben nem szerepel, hogy a hatósági szerződés megkötésének milyen akadálya volt.

A megismételt eljárásban a bizonyítási eljárás lefolytatását követően kell dönteni a beadványban foglaltakról. A vitás kérdések tisztázása szakértői bizonyítás keretében lehetséges, figyelemmel arra, hogy a társaság által csatolt nyilatkozat szerint az Artroflex Plus étrend-kiegészítő termék II. típusú kollagén peptidet tartalmaz.

 

 

Jogerőre emelés dátuma: 
2017. 09. 14.
Kiadvány címe: 
HAJ-2970-2/2016. (8.K.28.260/2016/7.)
Eljáró hatóság neve: 
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság)
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
HAJ-2970-2/2016. (8.K.28.260/2016/7.)
Ügyfél adatok: 
Vital Help Information Kft. (2724 Újlengyel, Határ út 42.)