PE/002/1520-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.11.13.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2018.11.12.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/1520-2/2018.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság 500.000 Ft fogyasztóvédelmi bírság megfizetésére kötelezte a Társaságot, továbbá kötelezte, hogy a jogszabályban előírt módon gondoskodjon fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatásáról.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

Gucci Magyarország Kft. (1061 Budapest, Andrássy út 23.)

 

7. A megállapított tényállás:

Az elsőfokú hatóság határozatában számot adott azon körülményekről, amelyek alapján indokoltnak tartotta a fogyasztóvédelmi bírság és kötelezés kiszabását, annak okszerűsége a határozatból kitűnik, az elsőfokú határozat tehát jogszerű, a másodfokú hatóság annak megsemmisítésére okot adó körülményt az eljárása során nem tárt fel.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság a feltárt tényállás alapján megállapította, hogy a Társaság megsértette

  • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 17/D. § (1), (4) és (5) bekezdéseiben foglaltakat.

 

9. A határozat rendelkező része:

A Gucci Magyarország Kft. (1061 Budapest, Andrássy út 23., adószám: 14004090-2-42, a továbbiakban: Társaság) képviseletében a Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda (székhely: 1055 Budapest, Andrássy út 23., adószám: 18169634242) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal, mint másodfokú hatóság a Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala BP-05/FOGY/2627-2/2018. számú határozatát helybenhagyja.

 

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy a BP-05/FOGY/2627-2/2018. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 11. 12.
Kiadvány címe: 
PE/002/1520-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1520-2/2018.
Ügyfél adatok: 
Gucci Magyarország Kft. (1061 Budapest, Andrássy út 23.)