PE/002/1434-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

 

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.11.12.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

 

2018.10.31.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

 

PE/002/1434-2/2018.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság BP-09/002/01150-10/2018. számú határozatában 100.000.- Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Társaság terhére, továbbá kötelezte arra, hogy Kérelmező 2017. szeptember 29. napján tett írásbeli panaszbejelentését érdemben válaszolja meg és intézkedjen annak közlése iránt.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

Wizz Air Hungary Légiközlekedési Kft. (1103 Budapest, Kőér utca 2/A. B. ép. II-V.)

 

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság nézete szerint a Társaság azon tevékenységével, hogy a Kérelmező panaszát nem érdemben válaszolta meg, jogszabálysértést követett el.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság BP-09/002/01150-10/2018. számú határozatában a feltárt tényállás alapján megállapította, hogy a Társaság magatartásával megsértette a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 17/A. § (6) bekezdését.

 

9. A határozat rendelkező része:

A Wizz Air Hungary Légiközlekedési Kft. (1103 Budapest, Kőér utca 2/A. B. ép. II-V., adószáma: 13122605-2-44 , a továbbiakban: Társaság) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a másodfokú hatóság a Budapest Főváros Kormányhivatala IX. Kerületi Hivatalának BP-09/002/01150-10/2018. számú határozatát megváltoztatja és a fogyasztóvédelmi bírság összegét 500.000.- Ft-ra emeli.

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy egyebekben a BP-09/002/01150-10/2018. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 10. 31.
Kiadvány címe: 
PE/002/1434-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1434-2/2018.
Ügyfél adatok: 
Wizz Air Hungary Légiközlekedési Kft. (1103 Budapest, Kőér utca 2/A. B. ép. II-V.)