PE/002/1496-4/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.11.12.

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.10.30.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/002/1496-4/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság BE-04/02/2849-4/2018. számú határozatában 100.000.- Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Vállalkozás terhére, továbbá a Vállalkozás által a „HÍDFŐ SÖRÖZŐ” elnevezésű, 5700 Gyula, Dózsa György u. 45. szám alatt – a Vállalkozás székhelyén - működő vendéglátó-ipari egységében az alkoholtartalmú termékek forgalmazását a határozat kézhezvételét követő nap 000 órájától számított 15. nap 2400 órájáig megtiltotta, továbbá megtiltotta a Vállalkozás részére, hogy fiatalkorúak részére alkoholtartalmú termékeket szolgáljon ki.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

PEPITA KLUB Kft. (székhely: 5700 Gyula, Dózsa György u. 45.)

7. A megállapított tényállás:

Az elsőfokú határozat megsemmisítését vagy megváltoztatását a másodfokú hatóság – a fellebbezésben felhozott körülményekre is figyelemmel – nem találta indokoltnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. Az elsőfokú hatóság az eljárás során minden lényeges körülményt értékelt, a bírság összegét a feltárt tényállásnak megfelelően állapította meg, amelyeket a másodfokú hatóság jogszerűnek, indokoltnak és arányosaknak talált.

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság BE-04/02/2849-4/2018. számú határozatában a feltárt tényállás alapján megállapította, hogy a Társaság magatartásával megsértette a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi. CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 16. § (1) bekezdését.

9. A határozat rendelkező része:

A PEPITA KLUB Kft. (székhely: 5700 Gyula, Dózsa György u. 45., a továbbiakban: Vállalkozás) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya, mint másodfokú hatóság a Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BE-04/02/2849-4/2018. számú határozatát helybenhagyja.

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy a fent említett számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 10. 30.
Kiadvány címe: 
PE/002/1496-4/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1496-4/2018.
Ügyfél adatok: 
PEPITA KLUB Kft. (székhely: 5700 Gyula, Dózsa György u. 45.)