PE/002/1320-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.11.10.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.09.27.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

PE/002/1320-2/2018.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság 1.000.000 Ft fogyasztóvédelmi bírság megfizetésére kötelezte a Társaságot, továbbá kötelezte a Társaságot, hogy

  • a szavatossági, jótállási igényérvényesítés határidejéről jogszabálynak megfelelően tájékoztassa a fogyasztókat és tartózkodjon a megtévesztő kereskedelmi gyakorlattól, továbbá

  • a békéltető testületek elérhetőségeiről jogszabálynak megfelelően tájékoztassa a fogyasztókat.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

MMXH Lakberendezési Kft. (székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 86-88.)

 

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság álláspontja szerint az elsőfokú hatóság a tényállást megfelelően tárta fel, azonban helytelen jogi következtetésre jutott, amely miatt a döntés megváltoztatása indokolt.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság a feltárt tényállás alapján megállapította, hogy a Társaság megsértette

  • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 3. § (1) bekezdését, 6. §(1) bekezdésének i) pontját,

  • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:163. § (2) bekezdésében,

  • az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 1. § (1), és 2. § (2) bekezdéseiben,

  • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 17/A. § (1a) bekezdésében foglaltakat.

 

9. A határozat rendelkező része:

Az MMXH Lakberendezési Kft. (székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 86-88., adószám:11829519-2-44 cégjegyzékszám: 01-09-678786, a továbbiakban: Társaság) képviseli: Dr. Arató György (székhely: 1077 Budapest, Wesselényi u. 24., Eüsztv. szerinti elérhetőség: 18096765) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal, mint másodfokú hatóság a Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala BP-05/FOGY/1828-2/2018. számú határozatát megváltoztatja akként, hogy a fogyasztóvédelmi bírság összegét 500.000,- Ft-ra, azaz ötszázezer forintra mérsékli.

 

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy a BP-05/FOGY/1828-2/2018. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezés első pontjának tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 09. 27.
Kiadvány címe: 
PE/002/1320-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1320-2/2018.
Ügyfél adatok: 
MMXH Lakberendezési Kft. (székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 86-88.)