PE/002/1365-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.11.10.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.10.04.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

 

4. Az ügy száma:

PE/002/1365-2/2018.

 

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság 2.500.000 Ft fogyasztóvédelmi bírság megfizetésére kötelezte a Társaságot, továbbá döntésében az alábbi kötelezéseket alkalmazta.

Kötelezte a Társaságot, hogy

  • a termékek eladási árát a jogszabálynak megfelelően egyértelműen tüntesse fel, és tartózkodjon a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattól, továbbá

  • a biztonsági szolgálat nevéről és székhelyéről, működésének vásárlókat érintő szabályiról, valamint a panaszügyintézés helyéről és módjáról jogszabálynak megfelelően tájékoztassa a fogyasztókat.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

DM Kft. (székhely: 2046 Törökbálint, Depo Pf.: 4.)

 

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság álláspontja szerint az elsőfokú hatóság a tényállást nem megfelelően tárta fel, a rendelkezésre álló bizonyítékokból – részben - helytelen jogi következtetésre jutott, amely miatt a döntés megváltoztatása indokolt.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság a feltárt tényállás alapján megállapította, hogy a Társaság megsértette

  • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 14. § (1) és 17/A. § (1a) bekezdéseiben,

  • a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló NFGM-SZMM együttes rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdésében,

  • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 3. § (1) bekezdésében és 6. § (1) bekezdésének c) pontjában,

  • a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 24. § (3) bekezdésében

foglaltakat.

 

9. A határozat rendelkező része:

A DM Kft. (székhely: 2046 Törökbálint, Depo Pf.: 4., adószám: 11181530-2-44, a továbbiakban: Társaság, képviseli: Pluhár Anett pénzügyi vezető) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya, mint másodfokú hatóság a Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP-05/FOGY/1009-3/2018. számú határozatát megváltoztatja, a fogyasztóvédelmi bírság összegét 1.000.000 Ft-ra mérsékli, és a kiszabott kötelezést az alábbiak szerint módosítja.

A másodfokú hatóság a BP-05/FOGY/1009-3/2018. számú határozat rendelkező részében kiszabott alábbi kötelezést törli:

kötelezi

  • arra, hogy a termékek eladási árát jogszabálynak megfelelően egyértelműen tüntesse fel, és tartózkodjon a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattól, továbbá

  • arra, hogy a biztonsági szolgálat nevéről és székhelyéről, működésének vásárlókat érintő szabályairól, valamint a panaszügyintézés helyéről és módjáról jogszabálynak megfelelően tájékoztassa a fogyasztókat.”

és a helyébe a következő kötelezés kerül:

A másodfokú hatóság kötelezi a Társaságot, hogy

  1. minden esetben biztosítsa, hogy az eladásra kínált áruk eladási ára a jogszabályban foglaltak szerint feltüntetésre kerüljön, valamint

  2. a biztonsági szolgálat nevéről és székhelyéről, működésének vásárlókat érintő szabályairól, valamint a panaszügyintézés helyéről és módjáról szóló tájékoztatás a fogyasztók számára - egymástól elkülönítve is - jól látható helyen történő elhelyezéséről gondoskodjon.”

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 10. 04.
Kiadvány címe: 
PE/002/1365-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1365-2/2018.
Ügyfél adatok: 
DM Kft. (székhely: 2046 Törökbálint, Depo Pf.: 4.)