PE/002/1454-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.11.10.

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.10.26.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/002/1454-2/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság 200.000 Ft fogyasztóvédelmi bírság megfizetésére kötelezte a Társaságot, továbbá döntésében az alábbi kötelezéseket alkalmazta.

Kötelezte a Társaságot, hogy

  • a fogyasztók részére értékesítésre kihelyezett termékek forgalmazása során teljes körűen tartsa be az ártájékoztatási kötelezettségre vonatkozó jogszabályi előírásokat, továbbá

  • a fogyasztóknak forgalmazott termékek eladási ára – mint lényeges tulajdonsága - tekintetében ne nyújtson megtévesztő tájékoztatást.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Spar Magyarország Kft. (székhely: 2060 Bicske, Spar u. 0326/1. Hrsz.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság álláspontja szeirnt az elsőfokú hatóság a tényállást megfelelően tárta fel, azonban – részben - helytelen jogi következtetésre jutott, amely miatt a döntés megváltoztatása indokolt.

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság a feltárt tényállás alapján megállapította, hogy a Társaság megsértette

  • a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. NFGM-SZMM együttes rendelet (a továbbiakban: Ár.) 2. § (1) bekezdésének a) és b) pontjaiban,

  • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 3. § (1) bekezdésében és 6. § (1) bekezdésének c) pontjában foglaltakat.

9. A határozat rendelkező része:

A Spar Magyarország Kft. (székhely: 2060 Bicske, Spar u. 0326/1. Hrsz., adószám: 10485824-2-07, a továbbiakban: Társaság) képviseletében Dr. Csere Sylvia Szonja (Dr. Csere Ügyvédi Iroda, 1173 Budapest, Földműves u. 16.) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal, mint másodfokú hatóság a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) HE-02/FOGY/382-4/2018. számú határozatát megváltoztatja.

A másodfokú hatóság a fogyasztóvédelmi bírság összegét 500.000 Ft-ra, azaz ötszázezer forintra emeli.

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy az elsőfokú határozatban foglalt kötelezésnek az abban foglaltak szerint tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 10. 26.
Kiadvány címe: 
PE/002/1454-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1454-2/2018.
Ügyfél adatok: 
Spar Magyarország Kft. (székhely: 2060 Bicske, Spar u. 0326/1. Hrsz.)