PE/002/806-25/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.11.07.

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.10.30.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/002/806-25/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság a feltárt tényállás alapján a Szolgáltató vizsgált gyakorlata kapcsán KE-06/001/00054-0002/2018. sz. határozatában megállapította, hogy a Társaság nem követett el fogyasztóvédelmi tárgyú jogsértést.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Északdunántúli Vízmű Zrt. (2800 Tatabánya, Sárberek 100.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság határozatának megváltoztatását látta indokoltnak a kötelezés tekintetében.

8. A megsértett jogszabályok köre:

- A Szolgáltató a lakossági felhasználókat érintő számlázási gyakorlatával megsértette a Vksztv. Vhr. 65. § (2) bekezdését.

­- A Szolgáltató megvalósította az Fttv. 6. § (1) bekezdés i) pontjában szereplő tiltott megtévesztő kereskedelmi gyakorlatot.

9. A határozat rendelkező része:

Kérelmező képviseletében eljáró Képviselő által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya, mint másodfokú hatóság az Északdunántúli Vízmű Zrt. (2800 Tatabánya, Sárberek 100., adószáma: 11186748-2-11, cégjegyzékszáma: 11 10 001450 a továbbiakban: Társaság) ügyében eljárt Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatalának (a továbbiakban: elsőfokú hatóság)  KE-06/001/00054-0002/2018. számú határozatát megváltoztatja az alábbiak szerint:

A másodfokú hatóság törli a határozat rendelkező részét, és helyette a következőkről rendelkezik:

  • Kötelezi a Társaságot, hogy számlázása során a lakossági felhasználók részére évi egy elszámoló számla mellett évi legalább három, de legfeljebb tizenegy részszámlát állítson ki. E kötelezettségének a döntés kézhezvételétől számított két hónapon belül köteles eleget tenni.

  • Megtiltja, hogy a fogyasztói panaszokra adott válaszokban a Társaság a továbbiakban a fogyasztókat megtévesztő tájékoztatást adjon a tekintetben, hogy igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

  • Továbbá 500.000 (azaz ötszázezer) forint fogyasztóvédelmi bírságot szab ki.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 10. 30.
Kiadvány címe: 
PE/002/806-25/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/806-25/2018.
Ügyfél adatok: 
Északdunántúli Vízmű Zrt. (2800 Tatabánya, Sárberek 100.)