PE/002/1336-3/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:


Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.11.06.


2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.10.31.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:


PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY


4. Az ügy száma:


PE/002/1336-3/2018.


5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság 60.000 Ft fogyasztóvédelmi bírság megfizetésére kötelezte a Társaságot, továbbá döntésében az alábbi kötelezéseket alkalmazta:

- A LARVIK márkajelzésű, 3759800 azonosító jelölésű, kerti asztal forgalmazását a használati-kezelési útmutatóban magyar nyelvű összeszerelési útmutató feltüntetéséhez kötötte.

- Az UGILT márkajelzésű, 3774000 azonosító jelölésű, 56x190 cm natúr napozóágy termék forgalmazását a használati-kezelési útmutatóban magyar nyelvű összeszerelési útmutató, továbbá „a pihenőágyat felemelni és mozgatni a benne tartózkodó személlyel tiltott” jelentésű piktogram feltüntetéséhez kötötte.

- A DALRIPA márkajelzésű, 3750410 azonosító jelölésű, 71x198 cm keményfa napozóágy termék forgalmazását a használati-kezelési útmutatóban magyar nyelvű összeszerelési útmutató, továbbá „a pihenőágyat felemelni és mozgatni a benne tartózkodó személlyel tiltott” jelentésű piktogram feltüntetéséhez kötötte.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

JYSK Kft. (1103 Budapest, Sibrik M. u. 30.)

7. A megállapított tényállás:

Az elsőfokú hatóság a rendelkezésre álló bizonyítékokból részben helytelen jogi következtetésre jutott, amely miatt a döntés megváltoztatása indokolt.

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság SO-040/FOGY/00216-0003/2018. számú, 2018. július 9. napján kelt határozatában a feltárt tényállás alapján megállapította, hogy a Társaság megsértette a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Pftv.) 3. § (1) és (3) bekezdését, valamint a 13. § (2) és (4) bekezdését.


9. A határozat rendelkező része:

A JYSK Kft. (1103 Budapest, Sibrik M. u. 30.; adószám: 13353298-2-44; a továbbiakban: Társaság) képviseletében eljáró dr. Lovász Ernő (Dr. LOVÁSZ Ügyvédi Iroda, 1054 Budapest, Bank utca 6. III/11.) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal mint másodfokú hatóság a Somogy Megyei Kormányhivatal Kaposvári Járási Hivatalának (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) SO-040/FOGY/00216-0003/2018. számú határozatát megváltoztatja, a fogyasztóvédelmi bírság összegét 15.000 Ft-ra mérsékli, és a kiszabott kötelezést az alábbiak szerint módosítja.

A másodfokú hatóság az UGILT márkajelzésű, 3774000 azonosító jelölésű, 56x190 cm natúr napozóágy termék további forgalmazását „a pihenőágyat felemelni és mozgatni a benne tartózkodó személlyel tiltott” figyelmeztetés piktogramjának feltüntetéséhez köti.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 10. 31.
Kiadvány címe: 
PE/002/1336-3/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1336-3/2018.
Ügyfél adatok: 
JYSK Kft. (1103 Budapest, Sibrik M. u. 30.)