PE/002/1421-5/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:


Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.11.06.


2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:


2018.10.30.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY


4. Az ügy száma:


PE/002/1421-5/2018.


5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság 200.000 Ft fogyasztóvédelmi bírság megfizetésére kötelezte a Társaságot, továbbá döntésében a kisvasút mutatványos berendezés és a Szigethalmi Családi Vadasparkban üzemeltetett 32 darab játszótéri eszköz további üzemeltetését az alábbi feltételekhez kötötte:

A kisvasút további üzemeltetésének feltételeként elrendelte

  • a kötelezően előírt műszaki vizsgálatok elvégeztetését és érvényes, a kijelölt tanúsító szervezet által kiállított megfelelőségi tanúsítvány meglétét,

  • a jogszabály által előírt adatoknak (adattábla) a berendezéseken jól látható módon való feltüntetését,

  • tanúsító szervezet által hitelesített üzemeltetési naplónak a jogszabályi előírásoknak megfelelő módon való vezetését

  • a berendezés vonatkozásában kihelyezett tájékoztató táblán feltüntetett 20 fő terhelhetőség eltávolítását.

A játszótéri eszközök további üzemeltetésének feltételeként elrendelte

  • a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet (a továbbiakban: 78/2003 GKM rendelet) 7. § (2) bekezdése által 4 évenként előírt időszakos ellenőrzés elvégeztetését, valamint a 78/2003 GKM rendelet 7. § (4) bekezdése (6. melléklet) szerint előírt adattartalmú nyilvántartás vezetését; továbbá az ÉMI-TÜV SÜD Kft. által lefolytatott időszakos ellenőrzés során feltárt hiányosságok haladéktalan kijavítását.

Kötelezte továbbá a Társaságot arra, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során észlelt hiba, hiányosság, illetve a jogsértés megszüntetése érdekében tett intézkedéséről az elsőfokú hatóságot a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül értesítse.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

ERVÉP Kft. (1203 Budapest, Határ út 36.)

7. A megállapított tényállás:

Az elsőfokú határozat megsemmisítését vagy megváltoztatását a másodfokú hatóság – a fellebbezésben felhozott körülményekre is figyelemmel – nem találta indokoltnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.


8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság PE-06/01/00609-0007/2018. számú, 2018. augusztus 8. napján kelt határozatában a feltárt tényállás alapján megállapította, hogy a Társaság megsértette a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Pftv.) 3. § (1) bekezdését, a mutatványos berendezések biztonságosságáról szóló 7/2007. (I. 22.) GKM rendelet (a továbbiakban: 7/2007. GKM rendelet) 3. § (1) bekezdését, 5. §-ának (1) és (2) bekezdését, a 7. § (1) bekezdését, továbbá a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet (a továbbiakban: 78/2003. GKM rendelet) 3. § (1) bekezdését, valamint a 7. § (2) és (4) bekezdését.

9. A határozat rendelkező része:

Az ERVÉP Kft. (1203 Budapest, Határ út 36.; adószám: 13986908-2-43; a továbbiakban: Társaság) képviseletében eljáró Blága István által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal mint másodfokú hatóság a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatalának PE-06/01/00609-0007/2018. számú határozatát helybenhagyja.

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy egyebekben a PE-06/01/00609-0007/2018. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezéseknek az abban foglaltak figyelembevételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 10. 30.
Kiadvány címe: 
PE/002/1421-5/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1421-5/2018.
Ügyfél adatok: 
ERVÉP Kft. (1203 Budapest, Határ út 36.)