PE/002/1362-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:


Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.11.06.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:


2018.10.08.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:


PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY


4. Az ügy száma:


PE/002/1362-2/2018.


5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság BP-05/FOGY/02221-0002/2018. számú határozatában 100.000,- Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Szolgáltató terhére, továbbá kötelezte a Szolgáltatót arra, hogy tegyen eleget a nem megfelelő válaszadás miatti kötbérfizetési kötelezettségének.


6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:


ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. (1132 Budapest, Váci út 72-74.)


7. A megállapított tényállás:

Helyesen állapította meg az elsőfokú hatóság, hogy a Szolgáltató megsértette az Fgytv. 17/A. § (8) bekezdésében foglaltakat azáltal, hogy a 2018. március 20-án kelt 100059963576. ügyiratszámú válaszküldeményben, melyben a Kérelmező panaszát elutasította, tévesen jelölte meg a fogyasztóvédelmi hatóság címét, és elektronikus elérhetőségét.

A másodfokú hatóság álláspontja szerint az elsőfokú döntés a vonatkozó anyagi jogi és eljárásjogi jogszabályok betartásával került meghozatalra, figyelembe véve és mérlegelve a leírtakat, az elsőfokú döntés megsemmisítését vagy megváltoztatását a másodfokú hatóság – a fellebbezésben felhozott körülményekre is figyelemmel – nem találta indokoltnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

8. A megsértett jogszabályok köre:

A feltárt tényállás alapján az elsőfokú hatóság megállapította, hogy a Szolgáltató megsértette az Fgytv. 17/A. § (8) bekezdésében foglaltakat.


9. A határozat rendelkező része:

Az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. (1132 Budapest, Váci út 72-74.; adószám: 25366936-2-41; a továbbiakban: Szolgáltató) képviseletében eljáró Dr. Kalló János Márk ügyvéd (Dr. Kalló Ügyvédi iroda, 1137 Budapest, Pozsonyi u. 21. II/3.; adószám: 18130676-2-41) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a másodfokú hatóság a Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP-05/FOGY/02221-0002/2018. számú határozatát helybenhagyja.

A másodfokú hatóság felhívja a Szolgáltató figyelmét, hogy egyebekben a BP-05/FOGY/02221-0002/2018. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 10. 08.
Kiadvány címe: 
PE/002/1362-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1362-2/2018.
Ügyfél adatok: 
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. (1132 Budapest, Váci út 72-74.)