PE/002/1411-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:


Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.10.26.


2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:


2018.10.17.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:


PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY


4. Az ügy száma:


PE/002/1411-2/2018.


5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság 300. 000 Ft. (azaz: háromszázezer forint) fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Társaság terhére, valamint megtiltotta, hogy a tizennyolcadik életévét be nem töltött személyek részére alkoholtartalmú italt szolgáljon ki.

Ezen túlmenően, az elsőfokú hatóság elrendelte a határozat alkoholtartalmú ital fiatalkorú személy kiszolgálásának tilalmára vonatkozó része fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóságát, valamint intézkedett annak jogorvoslatra tekintet nélküli közzétételéről.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:


Unio Coop Zrt. (székhely: 3525 Miskolc, Kossuth L. u.1.)


7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság megállapította, hogy a feltárt hiányosság olyan súlyú jogsértést valósított meg, amely indokolttá tette a fogyasztóvédelmi bírság szankció alkalmazását, valamint az elsőfokú hatóság által alkalmazott kötelezést, így annak kiszabása jogszerű és indokolt volt annak megvalósulása érdekében is, hogy a Társaság a jövőben a jogszabályi előírások betartására fokozott figyelmet fordítson. A jogalkotó az alkoholtartalmú italok forgalmazását szigorú feltételekhez kötötte, valamint törvényben rendelkezett a fiatalkorúak védelmét biztosító vállalkozásokat terhelő kötelezettségekről és tilalmakról, mellyel minden vállalkozásnak tisztában kell lennie, a tilalom megszegésének jogi következményeivel együtt.

A másodfokú hatóság – a fellebbezésben foglaltakra is figyelemmel – az elsőfokú hatóság döntésének módosítására, vagy megsemmisítésére okot adó körülményt nem tárt fel, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.


8. A megsértett jogszabályok köre:

Mivel a Társaság által üzemeltetett „17. sz. Coop ABC” kereskedelmi egységben tizennyolcadik életévét be nem töltött személyt szeszesitallal szolgáltak ki, ezzel megsértették a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 16/A. § (1) bekezdésében előírtakat.

 

9. A határozat rendelkező része:

Az Unio Coop Zrt. (székhely: 3525 Miskolc, Kossuth L. u.1., a továbbiakban: Társaság),(képviseli: dr. Maksa Csaba ügyvéd, adószáma: 45334953-3-25) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya, mint másodfokú hatóság a Nógrád Megyei Kormányhivatal Pásztói Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) NO-03/HAT/2321-3/2018. számú határozatát helybenhagyja.

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy a fent említett számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 10. 17.
Kiadvány címe: 
PE/002/1411-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1411-2/2018.
Ügyfél adatok: 
Unio Coop Zrt. (székhely: 3525 Miskolc, Kossuth L. u.1.)