PE/002/1366-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:


Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.10.26.


2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.10.13.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:


PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY


4. Az ügy száma:


PE/002/1366-2/2018.


5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság BP-05/FOGY/02168-0002/2018. ügyiratszámú határozatában meghozta döntését, melyben 100.000 Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki és kötelezte a Társaságot, hogy arra, hogy a minden esetben valós mérőálláson alapuló számlákat állítson ki.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:


Fővárosi Vízművek Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 23-27.)


7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság az elsőfokú határozat indokolási részének fent említett megváltoztatását látta indokoltnak, a rendelkező rész helybenhagyása mellett.


8. A megsértett jogszabályok köre:

A feltárt tényállás alapján az elsőfokú hatóság megállapította, hogy a Társaság megsértette a Vksztv. Vhr. 62. § (1) bekezdését.

9. A határozat rendelkező része:

A Fővárosi Vízművek Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 23-27., adószáma: 10898824-2-44, a továbbiakban: Szolgáltató, Társaság) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya, mint másodfokú hatóság Kérelmező, Fogyasztó ügyében eljárt Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: elsőfokú hatóság): BP-05/FOGY/02168-0002/2018. számú határozatát – a rendelkező rész helybenhagyása mellett - az alábbiak szerint módosítja:

  • az elsőfokú határozat indokolási részében a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 62. § (1) bekezdésének megsértése helyett a 65. § (1) bekezdésének megsértését állapítja meg.

 

 

 

 

 

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 10. 13.
Kiadvány címe: 
PE/002/1366-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1366-2/2018.
Ügyfél adatok: 
Fővárosi Vízművek Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 23-27.)