PE/002/1364-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:


Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.10.26.


2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:


2018.10.11.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:


PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY


4. Az ügy száma:


PE/002/1364-2/2018.


5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság 2018. június 21. napján kelt, BP-05/FOGY/1120/8/2018. számú határozatában a Szolgáltató terhére 200.000 forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki, valamint kötelezte arra, hogy:

  • válaszolja meg a telefonos ügyfélszolgálat által 2018. március 14-én rögzített panaszt, továbbá

  • a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során észlelt hiba, hiányosság, illetve a jogsértés megszüntetése érdekében tett intézkedéséről az elsőfokú hatóságot a határozat véglegessé válását követő 15 napon belül értesítse.


6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:


UPC Magyarország Kft. (1095 Budapest, Soroksári út 30-34.)


7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság álláspontja szerint megállapítható, hogy a feltárt hiányosságok olyan súlyú jogsértést valósítottak meg, amely a jogsértéssel arányban álló fogyasztóvédelmi bírság megemelését tette indokolttá annak érdekében, hogy a Szolgáltató a jövőben a jogszabályi előírások betartására fokozott figyelmet fordítson, és jogkövető magatartást tanúsítson.

Figyelembe véve és mérlegelve a leírtakat, a másodfokú hatóság a kiszabott fogyasztóvédelmi bírság összegének felemelését, valamint az elsőfokú hatóság határozata indokolás részének megváltoztatását találta indokoltnak.


8. A megsértett jogszabályok köre:

  • az Fgytv. 17/A. § (6) bekezdése,

  • az Fgytv. 17/B. § (3) bekezdése.


9. A határozat rendelkező része:

A UPC Magyarország Kft. (1095 Budapest, Soroksári út 30-34. Haller Gardens ép.;
adószám: 10987278-2-44; a továbbiakban: Szolgáltató) képviseletében eljáró dr. Simon Attila ügyvéd (4400 Nyíregyháza, Bujtos u. 36.; cégkapu: 18103232#cegkapu; a továbbiakban: jogi képviselő) által benyújtott fellebbezés folytán a Pest Megyei Kormányhivatal, mint másodfokú hatóság Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság)
BP-05/FOGY/1120/8/2018. számú határozatát megváltoztatja.

  1. A másodfokú hatóság az elsőfokú határozatban a Szolgáltató terhére kiszabott fogyasztóvédelmi bírságot 250.000 Ft-ra, azaz kettőszázötvenezer forintra emeli.

  2. A másodfokú hatóság kötelezi a Szolgáltatót arra, hogy:

  • a telefonos ügyfélszolgálat által 2018. március 14-én rögzített panaszt Kérelmező részére válaszolja meg, továbbá

  • a 2018. március 14-én rögzített panaszról készített jegyzőkönyv másolatát a Kérelmező részére küldje meg.


 

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 10. 11.
Kiadvány címe: 
PE/002/1364-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1364-2/2018.
Ügyfél adatok: 
UPC Magyarország Kft. (1095 Budapest, Soroksári út 30-34.)