PE/002/1328-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:


Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.10.26.


2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:


2018.10.16.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

 

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY


4. Az ügy száma:


PE/002/1328-2/2018.


5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság 50.000 Ft fogyasztóvédelmi bírság megfizetésére kötelezte a Társaságot, továbbá döntésében arra kötelezte, hogy az általa a Bük, Termál krt. 2/A. sz. alatti Gyógy- és Élménycentrumban üzemeltetett minden II. veszélyességi osztályba tartozó csúszda esetén gondoskodjon a jogszabályi előírásoknak megfelelő személy jelenlétéről, és mutatványos berendezéseken a jogszabályban foglaltakat maradéktalanul tüntesse fel.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Büki Gyógyfürdő Zrt. (9740 Bük, Termál krt. 2/A.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság a jogsértés csekély súlyára tekintettel a bírság kiszabásától eltekintett, és a rendelkező részben foglaltak szerinti kötelezés alkalmazását találta azzal arányban állónak.

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság VA-6/MEFF02/306-4/2018. számú, 2018. július 9. napján kelt határozatában a feltárt tényállás alapján megállapította, hogy azzal, hogy a mutatványos berendezésen nem tüntette fel maradéktalanul a jogszabályban foglaltakat, és a csúszdák induló pontjain nem tartózkodott a biztonságos üzemeltetésre kioktatott személy, a Társaság megsértette a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Pftv.) 3. § (1) bekezdését, valamint a mutatványos berendezések biztonságosságáról szóló 7/2007. (I. 22.) GKM rendelet (a továbbiakban: 7/2007. GKM rendelet) 5. § (2) bekezdését, valamint a 7. § (3) bekezdését.

9. A határozat rendelkező része:

A Büki Gyógyfürdő Zrt. (9740 Bük, Termál krt. 2/A.; adószám: 11302605-2-18; a továbbiakban: Társaság) képviseletében eljáró dr. Forstóber Gábor ügyvéd (9700 Szombathely, Thököly I. út 44. I/2.) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal mint másodfokú hatóság a Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatalának VA-6/MEFF02/306-4/2018. számú határozatát megváltoztatja, a fogyasztóvédelmi bírságot törli, és a kiszabott kötelezést az alábbiak szerint módosítja.

A másodfokú hatóság a III. veszélyességi osztályba tartozó óriásbuborék további üzemeltetését a mutatványos berendezések biztonságosságáról szóló 7/2007. (I. 22.) GKM rendelet 5. § (2) bekezdésében előírt adatoknak és információknak a mutatványos berendezésen való feltüntetéséhez köti.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 10. 16.
Kiadvány címe: 
PE/002/1328-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1328-2/2018.
Ügyfél adatok: 
Büki Gyógyfürdő Zrt. (9740 Bük, Termál krt. 2/A.)