PE/002/1368-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:


Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.10.26.

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:


2018.09.27.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:


PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY


4. Az ügy száma:

PE/002/1368-2/2018.


5. Az ügy tárgya:

Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala Fogyasztóvédelmi Főosztálya
BP-05/FOGY/1826/2/2018. számú, 2018. július 12-én kelt határozatával kötelezte a Társaságot arra, hogy az ÁSZF-jében lévő, a határozat indokolásában felsorolt megtévesztő tájékoztatásokat a jogszabálynak megfelelően módosítsa. Valamint a 2018 nyár elnevezésű utazási programfüzetben az utazások árát forintban tüntesse fel.

Kötelezte továbbá a Társaságot arra, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során észlelt hiba, hiányosság, illetve a jogsértés megszüntetése érdekében tett intézkedéséről a határozat jogerőre emelkedését követő 15 napon belül értesítse az elsőfokú hatóságot.


6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:


KARTAGO TOURS Utazásszervező és Szolgáltató Zrt. (székhelye: 1076 Budapest, Thököly út 21.)


7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság szerint a jegyzőkönyvi tényállás esetében nem volt kellően megalapozott a számonkérés tárgya, ugyanakkor az ÁSZF módosítása révén a tényállási elem már nem szerepel az új tájékoztatóban, ezért a kötelezés további fenntartása nem indokolt.

A 2018-as nyári katalógus esetében a kötelezés kikényszeríthetősége ellehetetlenült, így a kötelező szankció alkalmazása a döntés I/A/2. pontjában részletezett megtévesztő tájékoztatási elemek miatt került csak megállapításra. Ezáltal a határozat indokolásának megváltoztatása, valamint rendelkező rész szerinti módosítása vált szükségessé.

A rendelkező részben megállapított kötelező szankció alkalmazása – figyelemmel a bizonyított szabálytalanságra – jogszerűnek minősíthető annak érdekében, hogy a folyamatában megvalósuló, tájékoztatást érintő szabálytalanság a jövőben kiküszöbölésre kerüljön.

 

8. A megsértett jogszabályok köre:

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 3. § (1) bekezdése, 6. § (1) bekezdés i) pontja, az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 10. § (4) bekezdése, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) 17/A. § (2) bekezdése, 14. § (1) és (3) bekezdése.


9. A határozat rendelkező része:

A Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság) a KARTAGO TOURS Utazásszervező és Szolgáltató Zrt. (székhelye: 1076 Budapest, Thököly út 21., adószám: 13834203-2-42, cégjegyzékszám: 01-10-045550, a cég hivatalos elektronikus elérhetősége: 13834203#cegkapu, a továbbiakban: Társaság, ill. Zrt.) cégvezetője által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala Fogyasztóvédelmi Főosztály (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP-05/FOGY/1826/2/2018. számú határozatát az alábbiak szerint megváltoztatja.

A másodfokú hatóság a 2018. nyári katalógus árfeltüntetésére vonatkozó kötelező rendelkezést mellőzi.

Kötelezi egyben a Társaságot arra, hogy az ÁSZF-jében lévő, jelen döntés I/A/2. pontjában felsorolt megtévesztő tájékoztatást (miszerint az Utas a jegyzőkönyvet a kárigényével együtt ajánlottan, 8 napon belül adja fel a Társaság részére) a jogszabályi előírásoknak megfelelően módosítsa.

A határozat változtatással nem érintett részét a másodfokú hatóság hatályában továbbra is fenntartja.

 

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 09. 27.
Kiadvány címe: 
PE/002/1368-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1368-2/2018.
Ügyfél adatok: 
KARTAGO TOURS Utazásszervező és Szolgáltató Zrt. (székhelye: 1076 Budapest, Thököly út 21.)