BE-05/02/5944-2/2018.

1. A közzététel jogcíme:

Fgytv. 49. § (2) e) pontja; Fgytv. 51. § (1) bekezdés a) pontja

 

2. A véglegessé válásra vagy annak hiányára történő utalás:

A határozat nem végleges, de a fiatalkorúak védelme érdekében azonnal közzé kell tenni.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatala Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

 

4. Az ügy száma:

BE-05/02/5944-2/2018.

 

5. Az ügy tárgya:

Fogyasztóvédelmi bírság, jogsértő magatartás folytatásának megtiltása.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Élésker Kft.

5700 Gyula, Honvéd utca 1.

 

7. A megállapított tényállás:

A vállalkozás alkalmazásában álló eladó fiatalkorú személy számára alkoholtartalmú italt értékesített.

 

A megsértett jogszabályok köre:

Az Fgytv. 16/A. § (1) bekezdése szerint, tilos tizennyolcadik életévét be nem töltött személy részére - a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszer kivételével - alkoholtartalmú italt értékesíteni, illetve kiszolgálni.

 

A (4) bekezdés kimondja, hogy az (1)-(3) bekezdésben meghatározott korlátozás érvényesítése érdekében a vállalkozás vagy annak képviselője kétség esetén felhívja a fogyasztót életkorának hitelt érdemlő igazolására. Az életkor megfelelő igazolásának hiányában a termék értékesítését, illetve kiszolgálását meg kell tagadni.

 

8. A határozat rendelkező része:

A Élésker Kft. (székhely: 5700 Gyula, Honvéd utca 1., adószám: 10607282-2-04, továbbiakban: vállalkozás) terhére

 

650.000,- Ft, azaz hatszázötvenezer forint

fogyasztóvédelmi bírságot szabok ki.

 

Továbbá az alkoholtartalmú ital forgalmazását a határozat kézhezvételét követő nap 000 órájától számított 15. nap 2400 órájáig megtiltom.  Elrendelem határozatom alkoholtartalmú ital forgalmazásának megtiltására és a fiatalkorú személy kiszolgálásnak tilalmára vonatkozó része fellebbezésre tekintet nélküli végrehajthatóságát, valamint intézkedem annak jogorvoslatra tekintet nélküli közzétételéről.

 

Ezen túlmenően a vállalkozás számára m e g t i l t o m, hogy fiatalkorúak részére alkoholtartalmú terméket szolgáljon ki.

 

Elrendelem határozatom a fiatalkorú személyek kiszolgálásának tilalmára vonatkozó része azonnali végrehajthatóságát, valamint intézkedem annak jogorvoslatra tekintet nélküli közzétételéről.

 

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 10. 16.
Kiadvány címe: 
BE-05/02/5944-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
Békés Megyei Kormányhivatal Mezőkovácsházai Járási Hivatala Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
BE-05/02/5944-2/2018.
Ügyfél adatok: 
Élésker Kft. 5700 Gyula, Honvéd utca 1.