BE-08/02/2386-2/2018.

1. A közzététel jogcíme:

Fgytv. 49. § (2) e) pontja, Fgytv. 51. § (1) bekezdés a) pontja

 

2. A véglegessé válásra vagy annak hiányára történő utalás:

A határozat nem végleges, de a fiatalkorúak védelme érdekében azonnal közzé kell tenni.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

Békés Megyei Kormányhivatal Szarvasi Járási Hivatala Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztálya

 

4. Az ügy száma:

BE-08/02/2386-2/2018.

 

5. Az ügy tárgya:

Fogyasztóvédelmi bírság, jogsértő magatartás folytatásának megtiltása és az alkoholtartalmú termékek forgalmazásának megtiltása.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Penny-Market Kft.

2351 Alsónémedi, Északi-Vállalkozói 5 főút 21 km

 

7. A megállapított tényállás:

A vállalkozás alkalmazásában álló eladó fiatalkorú személy számára alkoholtartalmú italt értékesített.

 

A megsértett jogszabályok köre:

Az Fgytv. 16/A. § (1) bekezdése szerint, tilos tizennyolcadik életévét be nem töltött személy részére - a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszer kivételével - alkoholtartalmú italt értékesíteni, illetve kiszolgálni.

 

A (4) bekezdés kimondja, hogy az (1)-(3) bekezdésben meghatározott korlátozás érvényesítése érdekében a vállalkozás vagy annak képviselője kétség esetén felhívja a fogyasztót életkorának hitelt érdemlő igazolására. Az életkor megfelelő igazolásának hiányában a termék értékesítését, illetve kiszolgálását meg kell tagadni.

 

8. A határozat rendelkező része:

A Penny-Market Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi, Északi-Vállalkozói 5 főút 21 km, adószám: 10969629-2-44, továbbiakban: vállalkozás) terhére

 

500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint

 

fogyasztóvédelmi bírságot szabok ki.

 

Továbbá a vállalkozás által a „59. számú Penny üzlet” elnevezésű, 5540 Szarvas, Szabadság út 55. szám alatt található kereskedelmi egységében, az alkoholtartalmú termékek forgalmazását

a határozat kézhezvételét követő nap 000 órájától számított 15. nap 2400 órájáig megtiltom.

 

Ezen túlmenően a vállalkozás számára m e g t i l t o m, hogy fiatalkorúak részére alkoholtartalmú terméket szolgáljon ki.

Elrendelem határozatom alkoholtartalmú termékek forgalmazásának megtiltására és a fiatalkorú személy kiszolgálásnak tilalmára vonatkozó része azonnali végrehajthatóságát, valamint intézkedem annak jogorvoslatra tekintet nélküli közzétételéről.

 

 

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 10. 12.
Kiadvány címe: 
BE-08/02/2386-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
Békés Megyei Kormányhivatal Szarvasi Járási Hivatala Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztálya
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
BE-08/02/2386-2/2018.
Ügyfél adatok: 
Penny-Market Kft. 2351 Alsónémedi, Északi-Vállalkozói 5 főút 21 km