PE/002/1174-5/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.10.09.

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.09.28.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/002/1174-5/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság BP-05/FOGY/01920-0002/2018. ügyiratszámú határozatában meghozta döntését, melyben 200.000 Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki és kötelezte a Társaságot, hogy arra, hogy

 • egyrészt tegyen eleget a jogosulatlanul kiszámlázott különdíj miatti (4 X 10.000 Ft), és az érdemi válasz elmaradása miatti (1 X 5.000 Ft) kötbérfizetési kötelezettségének;
 • másrészt intézkedjen a kiszámlázott különdíjak visszatérítése iránt.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. (székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság határozatának megváltoztatását látta indokoltnak egyrészt a bírságösszeg megemelése, másrészt a kötelezés tekintetében.

8. A megsértett jogszabályok köre:

A feltárt tényállás alapján az elsőfokú hatóság megállapította, hogy a Társaság megsértette a

 1. a 273/2007. (X. 19.) Kormányrendelet 28. § (5) bekezdésében,
 2. a 273/2007. (X. 19.) Kormányrendelet 1. számú mellékletének 6.1 b) pontjában,
 3. a fogyasztóvédelemről szóló törvény 17/A. § (8) bekezdésében, és
 4. a villamos energia egyetemes szolgáltató által külön díj ellenében végzett szolgáltatásokról szóló 72/2016. (XII. 29.) NFM rendelet 3. § (1) bekezdésében foglaltakat.

9. A határozat rendelkező része:

A dr. Kalló János Márk ügyvéd által képviselt ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. (székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74., adószáma: 25366936-2-41, cégjegyzékszáma: 01-10-048576, a továbbiakban: Társaság, Szolgáltató) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya, mint másodfokú hatóság Kérelmező, Fogyasztó ügyében eljárt Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: elsőfokú hatóság): BP-05/FOGY/01920-0002/2018. számú határozatát megváltoztatja a bírságösszeg 500.000 (azaz ötszázezer) forintra történő emelésével, valamint az alábbiak szerint:

 • A másodfokú hatóság a határozat következő rendelkezéseit törli:

„Ezen túlmenően a Társaságot kötelezi, hogy:

 • egyrészt tegyen eleget a jogosulatlanul kiszámlázott különdíj miatti (4 X 10.000 Ft), és az érdemi válasz elmaradása miatti (1 X 5.000 Ft) kötbérfizetési kötelezettségének;
 • másrészt intézkedjen a kiszámlázott különdíjak visszatérítése iránt.
 • A másodfokú hatóság kötelezi a Társaságot, hogy a döntés kézhezvételét követő 15 napon belül térítse vissza a fizetési emlékeztetők kiküldése miatt jogszerűtlenül kiszámlázott különdíjakat.
 • A másodfokú hatóság megtiltja továbbá a Társaság részére, hogy az Fgytv. 17/A. § (8) bekezdésében és a VET egyes rendelkezéseinek végrehatásáról szóló 273/2007. (X.19.) számú Kormányrendelet 28. § (5) bekezdésében foglalt érdemi válaszadást előíró kötelezettségét sértő gyakorlatot folytasson.
Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 09. 28.
Kiadvány címe: 
PE/002/1174-5/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1174-5/2018.
Ügyfél adatok: 
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. (székhely: 1132 Budapest, Váci út 72-74.)