PE/002/1239-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.10.09.

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.09.05.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/002/1239-2/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság BP-05/FOGY/1685-2/2018. számú határozatában 400.000,- Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Társaság terhére, továbbá kötelezte a Társaságot arra, hogy Kérelmező ügyében – a villamos energia fogyasztása ellenértékének meghatározása érdekében – a hibás mérés időszakát és mennyiségét módosítsa.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

ELMŰ Hálózati Kft. (1132 Budapest, Váci út 72-74.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság álláspontja szerint az elsőfokú hatóság helyesen tárta fel a jogsértés körülményeit és az eset súlyának megfelelően mérlegelte azokat, ezért annak megváltoztatását a másodfokú hatóság nem tartotta indokoltnak.

A másodfokú hatóság szerint a kiszabott fogyasztóvédelmi bírság összege a megvalósított jogsértésekre, a megállapított mérlegelési szempontokra figyelemmel arányosnak tekinthető. A másodfokú hatóság megjegyzi, a kiszabott bírság összege a jogszabályban meghatározott minimumhoz áll közelebb, mint a kiszabható maximális összeghez.

A másodfokú hatóság álláspontja szerint az elsőfokú döntés a vonatkozó anyagi jogi és eljárásjogi jogszabályok betartásával került meghozatalra, figyelembe véve és mérlegelve a leírtakat, az elsőfokú döntés megsemmisítését vagy megváltoztatását a másodfokú hatóság – a fellebbezésben felhozott körülményekre is figyelemmel – nem találta indokoltnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

8. A megsértett jogszabályok köre:

A feltárt tényállás alapján az elsőfokú hatóság megállapította, hogy a Társaság megsértette a VET Vhr. 2. számú mellékletének 17.2 a) pontjában foglaltakat.

9. A határozat rendelkező része:

Az ELMŰ Hálózati Kft. (1132 Budapest, Váci út 72-74., a továbbiakban: Társaság) képviseletében eljáró Dr. Kalló János Márk ügyvéd (Dr. Kalló Ügyvédi iroda, 1137 Budapest, Pozsonyi u. 21. II/3.; adószám: 18130676-2-41) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a másodfokú hatóság a Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP-05/FOGY/1685-2/2018. számú határozatát helybenhagyja.

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy egyebekben a BP-05/FOGY/1685-2/2018. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezéseknek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 09. 05.
Kiadvány címe: 
PE/002/1239-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1239-2/2018.
Ügyfél adatok: 
ELMŰ Hálózati Kft. (1132 Budapest, Váci út 72-74.)