PE/002/1324-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.10.09.

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.09.28.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/002/1324-2/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság BP-02/002/1259-8/2018. számú határozatában 75.000,- Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Társaság terhére, továbbá kötelezte a Társaságot arra, hogy a jövőben fokozott figyelmet fordítson a vonatkozó jogszabály azon rendelkezésére, hogy hirdetményi úton tájékoztassa a társasház lakóit minden hónapban a közös tulajdonú épületrészeket érintő, valamint a külön tulajdonon belül nem mérhető közüzemi és más szolgáltatások díjai vonatkozásában a rezsicsökkentések eredményeként a társasház  tekintetében jelentkező megtakarításokról költségnemenkénti bontásban, és az erről szóló hirdetményt a jövőben minden hónap 15. napjáig 45 napi időtartamra függessze ki.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

PÉ plusz EM Szolgáltató Kft. (1114 Budapest, Bocskai út 15.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság álláspontja szerint az elsőfokú döntés a vonatkozó anyagi jogi és eljárásjogi jogszabályok betartásával került meghozatalra, figyelembe véve és mérlegelve a leírtakat, az elsőfokú döntés megsemmisítését vagy megváltoztatását a másodfokú hatóság – a fellebbezésben felhozott körülményekre is figyelemmel – nem találta indokoltnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

8. A megsértett jogszabályok köre:

A feltárt tényállás alapján az elsőfokú hatóság megállapította, hogy a Társaság megsértette Tht. 43/A. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakat.

9. A határozat rendelkező része:

A PÉ plusz EM Szolgáltató Kft. (1114 Budapest, Bocskai út 15.; adószám: 23106602-1-43; a továbbiakban: Társaság) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a másodfokú hatóság a Budapest Főváros Kormányhivatala II. Kerületi Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP-02/002/1259-8/2018. számú határozatát helybenhagyja.

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy egyebekben a BP-02/002/1259-8/2018. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezéseknek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 09. 28.
Kiadvány címe: 
PE/002/1324-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1324-2/2018.
Ügyfél adatok: 
PÉ plusz EM Szolgáltató Kft. (1114 Budapest, Bocskai út 15.)