PE/002/1326-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.10.09.

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.09.24.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/002/1326-2/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság 2018. július 18. napján kelt, PE-06/01/00445-7/2018. számú határozatában arra kötelezte a Szolgáltatót, hogy:

  • az elsőfokú határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a 2018. március 23. napján lecserélt 224178. számú locsolási mérő mérési adatait figyelembe véve, írja jóvá a locsolási kedvezmény összegét a 2018. május 2. napján kelt, 393000139707 számú, 391.742 Ft összeget tartalmazó számlán, továbbá azon számolja el a Kérelmező által időközben már megfizetett 190.272 Ft összegű tartozást is;
  • a jóváírások megtörténtét igazolandó, a módosított összegű számla egy példányát az elsőfokú hatóság részére is megküldeni szíveskedjen.

6. A gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Fővárosi Vízművek Zrt. (1134 Budapest, Váci u. 23-27.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság megállapította, hogy tekintettel arra, miszerint a felhasználási helyen felszerelt locsolási mellékvízmérő 2017. január 1. napjától hiteles mérésre nem szolgálhatott, ezért a Szolgáltató a vonatkozó jogszabályokban előírtaknak megfelelően járt el akkor, amikor a Kérelmező számára a 2018. március 28. napján kibocsájtott számlában a szennyvíz mennyiségének meghatározásakor nem vette figyelembe a locsolási mellékvízmérőn mért elkülönített locsolási vízhasználat mértékét.

A fentiekben foglaltakra való tekintettel a másodfokú hatóság megállapította, hogy az elsőfokú hatóság helytelenül jutott arra a következtetésre, miszerint a Szolgáltató terhére fogyasztóvédelmi tárgyú jogsértés állapítható meg.

Mindezek alapján, figyelembe véve és mérlegelve a leírtakat, a másodfokú hatóság – a fellebbezésben felhozott körülményekre is figyelemmel – a PE-06/01/00445-7/2018. számú határozat megváltoztatását találta indokoltnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

8. A megsértett jogszabályok köre:

  • a Vhr. 64. § (10) bekezdése és  
  • a Vhr. 63. § (6) bekezdésének e) pontja.

9. A határozat rendelkező része:

A Fővárosi Vízművek Zrt. (1134 Budapest, Váci u. 23-27.; adószám: 10898824-2-44;
a továbbiakban: Szolgáltató) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya, mint másodfokú hatóság a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) PE-06/01/00445-7/2018. számú határozatát a jelen határozatban foglaltak szerint megváltoztatja, amelynek keretében a Szolgáltató terhére fogyasztóvédelmi tárgyú rendelkezés megsértését nem állapítja meg.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 09. 24.
Kiadvány címe: 
PE/002/1326-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1326-2/2018.
Ügyfél adatok: 
Fővárosi Vízművek Zrt. (1134 Budapest, Váci u. 23-27.)