PE/002/1321-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.10.09.

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.09.21.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/002/1321-2/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság a BP-05/FOGY/02066-2/2018. ügyiratszámú határozatában 500. 000 Ft. (azaz ötszázezer forint) fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Társaság terhére.

Ezen túlmenően, kötelezte a Társaságot arra, hogy: a jogszabályban előírt módon gondoskodjon fogyasztóvédelmi referens foglalkoztatásáról.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Dreher Sörgyárak Zrt. (székhely: 1106 Budapest, Jászberényi út 7-11.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság által megállapított bírságösszeg törlése, és a kötelezés hatályban tartása mellett döntött. A másodfokú hatóság jelen esetben az arányosság követelményének szem előtt tartásával a kötelezés kiszabását indokoltnak találta annak érdekében, hogy a Társaság a jövőben jogkövető magatartást tanúsítson.

8. A megsértett jogszabályok köre:

  • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: Fgytv.) 17/D. § (4) bekezdésében foglaltak.

9. A határozat rendelkező része:

A Dreher Sörgyárak Zrt. (székhely: 1106 Budapest, Jászberényi út 7-11, adószáma: 10795233-2-44 a továbbiakban: Társaság) (képviseli: dr. Aradszky Zsolt ügyvéd, székhely: 1015 Budapest, Batthyány utca 54. IV. em. 8., Eüsztv.elérhetősége:18099270) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság) a Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala, Fogyasztóvédelmi Főosztály (a továbbiakban: elsőfokú hatóság)  BP-05/FOGY/02066-2/2018. számú határozat megváltoztatja az alábbiak szerint:

A másodfokú hatóság törli a fogyasztóvédelmi bírság összegét, egyebekben az elsőfokú határozatban szereplő  kötelezést  hatályában fenntartja.

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy a BP-05/FOGY/02066-2/2018. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembevételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 09. 21.
Kiadvány címe: 
PE/002/1321-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1321-2/2018.
Ügyfél adatok: 
Dreher Sörgyárak Zrt. (székhely: 1106 Budapest, Jászberényi út 7-11.)