BE-07/02/4069-3/2018.

1. A közzététel jogcíme:

Fgytv. 49. § (2) e) pontja; Fgytv. 51. § (1) bekezdés a) pontja

 

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

A határozat nem végleges, de a fiatalkorúak védelme érdekében azonnal közzé kell tenni.

 

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

Békés Megyei Kormányhivatal Sarkadi Járási Hivatala

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

 

4. Az ügy száma:

BE-07/02/4069-3/2018.

 

5. Az ügy tárgya:

 

Fogyasztóvédelmi bírság, jogsértő magatartás folytatásának megtiltása.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Nyisztor 2013 Kft.

5726 Méhkerék, Kossuth utca 105.

 

7. A megállapított tényállás:

A Vállalkozás alkalmazásában álló eladó fiatalkorú személy számára alkoholtartalmú italt értékesített.

 

A megsértett jogszabályok köre:

Az Fgytv. 16/A. § (1) bekezdése szerint tilos tizennyolcadik életévét be nem töltött személy részére - a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszer kivételével - alkoholtartalmú italt értékesíteni, illetve kiszolgálni.

Az Fgytv. 16/A. § (4) bekezdése alapján az (1)-(3) bekezdésben meghatározott korlátozás érvényesítése érdekében a vállalkozás vagy annak képviselője kétség esetén felhívja a fogyasztót életkorának hitelt érdemlő igazolására. Az életkor megfelelő igazolásának hiányában a termék értékesítését, illetve kiszolgálását meg kell tagadni.

 

8. A határozat rendelkező része:

A Nyisztor 2013 Kft. (székhely: 5726 Méhkerék, Kossuth utca 105., adószám: 24323587-2-04, a továbbiakban: Vállalkozás) terhére

150.000,- Ft, azaz százötvenezer forint

fogyasztóvédelmi bírságot szabok ki.

 

Ezen túlmenően a Vállalkozás számára m e g t i l t o m, hogy fiatalkorúak részére alkoholtartalmú terméket szolgáljon ki.

Elrendelem határozatom alkoholtartalmú termékek fiatalkorú személy kiszolgálásnak tilalmára vonatkozó részének azonnali végrehajthatóságát, valamint intézkedem annak jogorvoslatra tekintet nélküli közzétételéről. Egyebekben fenti kötelezettségének Vállalkozás a határozat véglegessé válásának napjától köteles eleget tenni.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 10. 08.
Kiadvány címe: 
BE-07/02/4069-3/2018.
Eljáró hatóság neve: 
Békés Megyei Kormányhivatal Sarkadi Járási Hivatala Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
BE-07/02/4069-3/2018.
Ügyfél adatok: 
Nyisztor 2013 Kft. 5726 Méhkerék, Kossuth utca 105.