BE-02/10/572-2/2018.

1. A közzététel jogcíme:

 

Fgytv. 49. § (2) bekezdés e) pontja; Fgytv. 51. § (1) bekezdés a) pontja

 

2. A véglegessé válásra vagy annak hiányára történő utalás:

A határozat nem végleges, de a fiatalkorúak védelme érdekében azonnal közzé kell tenni.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály

Fogyasztóvédelmi Osztály

 

4. Az ügy száma:

BE-02/10/572-2/2018.

 

5. Az ügy tárgya:

Fogyasztóvédelmi bírság, jogsértő magatartás folytatásának megtiltása.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Sáni Bt. 

5600 Békéscsaba,Őszi utca 7/1.

 

7. A megállapított tényállás:

A vállalkozás alkalmazásában álló eladó fiatalkorú személy számára dohányterméket értékesített.

 

A megsértett jogszabályok köre:

Az Fgytv. 16/A. § (3) bekezdése értelmében tilos tizennyolcadik életévét be nem töltött személy részére dohányterméket értékesíteni, illetve kiszolgálni.

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (továbbiakban: Fdtv.) 16. § (1) bekezdése szerint a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatása során törekedni kell arra, hogy fiatalkorú dohánytermékhez ne juthasson.

Az Fdtv. 16. § (3) bekezdése alapján amennyiben a fogyasztó az életkorát a (2) bekezdésben foglaltak szerint nem igazolja, vagy bebizonyosodik, hogy a fogyasztó fiatalkorú, részére semmilyen termék nem értékesíthető, és azonnal fel kell szólítani őt arra, hogy a dohánytermék értékesítési helyét hagyja el.

 

8. A határozat rendelkező része:

Sáni Bt. (székhely: 5600 Békéscsaba, Őszi utca 7/1.,adószám: 20847843-2-04, a továbbiakban: vállalkozás) terhére

500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint

fogyasztóvédelmi bírságot szabok ki.

Ezen túlmenően a vállalkozás számára megtiltom, hogy fiatalkorúak részére dohányterméket szolgáljon ki.

Elrendelem határozatom fiatalkorú személy kiszolgálásnak tilalmára vonatkozó része azonnali végrehajthatóságát, valamint intézkedem annak jogorvoslatra tekintet nélküli közzétételéről.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 10. 05.
Kiadvány címe: 
BE-02/10/572-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
BE-02/10/572-2/2018.
Ügyfél adatok: 
Sáni Bt. 5600 Békéscsaba,Őszi utca 7/1.