BE-03/02/1536-8/2018.

1. A közzététel jogcíme:

Fgytv. 49. § (2) e) pontja; Fgytv. 51. § (1) bekezdés a) pontja

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

A határozat nem végleges, de a fiatalkorúak védelme érdekében azonnal közzé kell tenni.”

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatal

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

4. Az ügy száma:

BE-03/02/1536-8/2018.

5. Az ügy tárgya:

Fogyasztóvédelmi bírság, jogsértő magatartás folytatásának megtiltása és az alkoholtermék forgalmazásának megtiltása.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Farkas Beáta egyéni vállalkozó

5500 Gyomaendrőd, Kállai Ferenc utca 7.

7. A megállapított tényállás:

A vállalkozó fiatalkorú személy számára alkoholterméket értékesített.

A megsértett jogszabályok köre:

Az Fgytv. 16/A. § (1) bekezdése szerint tilos tizennyolcadik életévét be nem töltött személy részére - a kizárólag orvosi rendelvényre kiadható gyógyszer kivételével - alkoholtartalmú italt értékesíteni, illetve kiszolgálni.

Az Fgytv. 16/A. § (4) bekezdés kimondja, hogy az (1)-(3) bekezdésben meghatározott korlátozás érvényesítése érdekében a vállalkozás vagy annak képviselője kétség esetén felhívja a fogyasztót életkorának hitelt érdemlő igazolására. Az életkor megfelelő igazolásának hiányában a termék értékesítését, illetve kiszolgálását meg kell tagadni.

 

8. A határozat rendelkező része:

Farkas Beáta egyéni vállalkozó (székhely: 5500 Gyomaendrőd, Kállai Ferenc utca 7., adószám: 6784102-2-24, a továbbiakban: vállalkozó) terhére

150.000,- Ft, azaz egyszázötvenezer forint

fogyasztóvédelmi bírságot szabok ki.

Továbbá a vállalkozó által az 5500 Gyomaendrőd, Fő út 187. szám alatt üzemeltetett Palackozott Italbolt elnevezésű egységében az alkoholtermékek forgalmazását a határozat kézhezvételét követő nap 000 órájától számított 30. nap 2400 órájáig megtiltom.

Ezen túlmenően a vállalkozó számára megtiltom, hogy fiatalkorúak részére alkoholterméket szolgáljon ki.

Elrendelem határozatom alkoholtermékek forgalmazásának megtiltására és a fiatalkorú személy kiszolgálásnak tilalmára vonatkozó része fellebbezésre tekintet nélküli végrehajthatóságát, valamint intézkedem annak jogorvoslatra tekintet nélküli közzétételéről.

 

 

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 10. 01.
Kiadvány címe: 
BE-03/02/1536-8/2018.
Eljáró hatóság neve: 
Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
BE-03/02/1536-8/2018.
Ügyfél adatok: 
Farkas Beáta egyéni vállalkozó 5500 Gyomaendrőd, Kállai Ferenc utca 7.