PE/002/727-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.09.26.

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.05.23.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/002/727-2/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság a Társaság terhére 200.000 Ft, azaz kettőszázezer forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki.

Kötelezte továbbá a Társaságot, hogy

- a fogyasztók bejelentéseinek intézésére, panaszainak kivizsgálására és orvoslására, valamint a fogyasztók tájékoztatása céljából Fejér megye megyeszékhelyén, Székesfehérváron gondoskodjon ügyfélszolgálat működtetéséről a jogszabályi előírásoknak megfelelően;

- a fogyasztónak az üzleten kívül történő szerződés megkötését megelőzően igazolható módon a vonatkozó jogszabályban foglaltakra teljes körűen kiterjedő, írásbeli tájékoztatást nyújtson.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Natura Faktura Kft. (1116 Budapest, Fehérvári út 20.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság az elsőfokú határozatban kiszabott fogyasztóvédelmi bírság rendelkező részbe foglaltak szerinti megemelését és a rendelkező részben meghatározott kötelezést találta indokoltnak a Társasággal szemben annak érdekében, hogy a fogyasztók megfelelő tájékoztatáshoz való joga érvényesüljön és jogos érdekeik védelme megvalósuljon.

8. A megsértett jogszabályok köre:

A Társaság kereskedelmi tevékenysége a hatóság álláspontja szerint megvalósítja az Fttv. 3. § (1) és (3) bekezdésében, valamint 8. §-ában foglaltakat, és így az tisztességtelennek minősül.

9. A határozat rendelkező része:

A Natura Faktura Kft. (1116 Budapest, Fehérvári út 20.; adószám: 23694895-2-43, cégjegyzékszám: 01-09-973925, a továbbiakban: Társaság, képviseli: dr. Fazekas Mária ügyvéd, 1052 Budapest, Semmelweis u. 1-3., adószám: 50241408-1-42) által benyújtott fellebbezés folytán a Pest Megyei Kormányhivatal, mint másodfokú hatóság a Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) FE/08/FO/53-5/2018. számú határozatát az alábbiak szerint megváltoztatja.

I. A másodfokú hatóság a fogyasztóvédelmi bírság összegét 500.000 Ft-ra, azaz ötszázezer forintra emeli.

II. Kötelezi továbbá a Társaságot, hogy

  • a jogszabályi előírásoknak megfelelően a fogyasztók bejelentéseinek intézésére, panaszainak kivizsgálására és orvoslására, valamint a fogyasztók tájékoztatása céljából gondoskodjon ügyfélszolgálat működtetéséről az általa folytatott árubemutatóval egybekötött termékértékesítés helye szerinti megyeszékhelyen;
  • gondoskodjon arról a „Tájékoztatás termékeinkről, megrendeléssel kapcsolatos információk” elnevezésű dokumentum és az „Adásvételi szerződés írásbeli megerősítése” című dokumentum – különösen az indokolási rész 5) pontjában megnevezett – rendelkezései egységesek legyenek, és arról, hogy azok ne sértsék a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 1. § (c) pontját.

III. A másodfokú hatóság megtiltja a Társaság számára étrend-kiegészítő termék üzlethelyiségen kívül történő forgalmazását.

A másodfokú hatóság kötelezi a Társaságot arra, hogy az elsőfokú határozatban kiszabott kötelezésnek a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelően tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 05. 23.
Kiadvány címe: 
PE/002/727-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/727-2/2018.
Ügyfél adatok: 
Natura Faktura Kft. (1116 Budapest, Fehérvári út 20.)