PE/002/979-4/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.09.26.

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.08.21.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/002/979-4/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság a Társaság terhére 5.000.000 Ft, azaz ötmillió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki.

Kötelezte továbbá a Társaságot, hogy az általa működtetett kereskedelmi egységekben

- a kínálatban tartott termékek esetében egyféle eladási árról tájékoztassa a fogyasztókat, amennyiben azonban több eladási ár egyidejű feltüntetésére kerül sor, abban az esetben az alacsonyabb eladási áron értékesítse a terméket,

- a fogyasztók számára értékesítésre kihelyezett termékeket a feltüntetett eladási áron értékesítse, és az eladási árat egyértelműen tüntesse fel,

- az árusított termékek körében, az arra kötelezettek eladási és egységáráról tájékoztassa a fogyasztókat.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

SPAR Magyarország Kft. (székhely: 2060 Bicske, Spar út 0326/1 hrsz.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság az elsőfokú döntésben kiszabott összegű fogyasztóvédelmi bírságot megfelelő mértékűnek és indokoltnak találta. Az elsőfokú hatóság az eljárás során a tényállást helyesen tárta fel, és abból megfelelő jogi következtetésre jutott, azonban a mérlegelés során tapasztalt egyes hiányosságok miatt a másodfokú hatóság a határozat indokolási részének megváltoztatása mellett döntött.

8. A megsértett jogszabályok köre:

- a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 14. § (3) bekezdése;

- az Fgytv. 14. § (5) bekezdése;

- az Fgytv. 14. § (1) bekezdésének, a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I.30.) NFGM-SZMM együttes rendelet (a továbbiakban: Ár rendelet) 2. § (2) bekezdésének, 3. § (1)-(2) bekezdéseinek, valamint, 4. § e) pontjai;

- az Fttv. 3. § (1) bekezdésének és 6. § (1) bekezdés c) pontjai.

9. A határozat rendelkező része:

SPAR Magyarország Kft. (székhely: 2060 Bicske, Spar út 0326/1 hrsz., adószám: 10485824-2-07, Cg. 07-09-009192; a továbbiakban: Társaság), képviseli: Dr. Csere Sylvia Szonja ügyvéd (Dr. Csere Ügyvédi Iroda, 1173 Budapest, Földműves u. 16.) által benyújtott fellebbezés folytán a Pest Megyei Kormányhivatal, mint másodfokú hatóság a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BE-02/10/137-3/2018. számú határozatát – a rendelkező rész helybenhagyása mellett – az indokolási rész tekintetében az alábbiak szerint megváltoztatja.

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy az elsőfokú határozatban foglalt kötelezéseknek tegyen eleget.

 

 

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 08. 21.
Kiadvány címe: 
PE/002/979-4/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/979-4/2018.
Ügyfél adatok: 
SPAR Magyarország Kft. (székhely: 2060 Bicske, Spar út 0326/1 hrsz.)