PE/002/998-5/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.09.26.

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.08.01.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/002/998-5/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság a Társaság terhére 2.500.000 Ft., azaz kétmillió-ötszázezer forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki, valamint kötelezte, hogy

- szüntesse meg az általa alkalmazott, a jelen határozat indokolásában részletezett megtévesztő kereskedelmi gyakorlatot az általa értékesített termékekre, illetve termék-csomagra vonatkozó állítások tekintetében, valamint

- szüntesse meg az általa alkalmazott jogsértő magatartást arra vonatkozóan, hogy ajándék juttatásnak minősülő bármilyen jellegű egészségügyi szolgáltatás (ingyenes egészségügyi vizsgálat, kezelés; ingyenes egészségügyi konzultáció,) ajánlásával invitálja a fogyasztókat az általa termékértékesítés céljából tartott termékek bemutatására irányuló előadásra, kezelésre.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

European Financial and Cosmetic Group Kft. (székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 4. 2. em. 1.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság megállapította, hogy az elsőfokú hatóság a tényállást szinte teljes mértékben feltárta, és az alapján helyes jogi következtetésre jutott. Azon tényállítások valóságtartalmát illetően, melyek tekintetében az elsőfokú eljárás során vizsgálat nem történt, a másodfokú hatóság eljárásában sor került bizonyítás lefolytatására, melynek eredménye sem az elsőfokú döntés megsemmisítését, sem az abban megállapított összegű fogyasztóvédelmi bírság csökkentését nem indokolta.

8. A megsértett jogszabályok köre:

  • A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 3. § (1) bekezdése, valamint 6. § (1) bekezdésének ba), bg), c), valamint g) pontjai.
  • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Grtv.) 12. §-a.

9. A határozat rendelkező része:

A European Financial and Cosmetic Group Kft. (székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 4. 2. em. 1., adószám: 25462599-2-42, a továbbiakban: Társaság) által jogi képviselője (Dr. Pákay András ügyvéd, 1052 Budapest, Váci utca 12., BÜK lajstromszám: 14015) útján benyújtott fellebbezés folytán a másodfokú hatóságként eljáró Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya a Fővárosi Kormányhivatal V. Kerületi Hivatala Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP-05/FOGY/994-2/2018. számú határozatát megváltoztatja.

A másodfokú hatóság kötelezi a Társaságot, hogy

  • szüntesse meg az általa alkalmazott, a jelen határozat indokolásában részletezett megtévesztő kereskedelmi gyakorlatot az általa értékesített termékekre, illetve termék-csomagra vonatkozó állítások tekintetében, valamint
  • szüntesse meg az általa alkalmazott jogsértő magatartást arra vonatkozóan, hogy ajándék juttatásnak minősülő szolgáltatás ajánlásával invitálja a fogyasztókat az általa termékértékesítés céljából tartott termékek bemutatására irányuló előadásra, kezelésre

Fenti kötelezésnek jelen határozat indokolási részében foglaltak értelmében tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 08. 01.
Kiadvány címe: 
PE/002/998-5/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/998-5/2018.
Ügyfél adatok: 
European Financial and Cosmetic Group Kft. (székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 4. 2. em. 1.)