PE/002/1047-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.09.26.

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.08.17.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/002/1047-2/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság PE-10/HAT/01414-14/2018. számú határozatában 65.000.- Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Társaság terhére, továbbá kötelezte arra, hogy a szóban közölt panasz esetén – ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges – jegyzőkönyvet vegyen fel, majd az érdemi válasszal egyidejűleg, 30 napon belül küldje meg a fogyasztó részére.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

S.C. Dante International S.A. (1074 Budapest, Rákóczi 70-72. 8. emelet)

7. A megállapított tényállás:

Az elsőfokú határozat megsemmisítését vagy megváltoztatását a másodfokú hatóság – a fellebbezésben felhozott körülményekre is figyelemmel – nem találta indokoltnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött. Az elsőfokú hatóság az eljárás során minden lényeges körülményt értékelt, a kötelezés tartalmát és a kiszabott fogyasztóvédelmi bírság összegét a feltárt tényállásnak megfelelően állapította meg, amelyeket a másodfokú hatóság jogszerűnek, indokoltnak és arányosaknak talált.

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság PE-10/HAT/01414-14/2018. számú határozatában a feltárt tényállás alapján megállapította, hogy a Társaság magatartásával megsértette a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 17/A. § (3) bekezdés b) pontját, valamint a 17/A. § (6) bekezdését.

9. A határozat rendelkező része:

A S.C. Dante International S.A. (1074 Budapest, Rákóczi 70-72. 8. emelet, adószáma: 13282156-2-42, a továbbiakban: Társaság) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a másodfokú hatóság a Pest Megyei Kormányhivatal Nagykátai Járási Hivatalának PE-10/HAT/01414-14/2018. számú határozatát helybenhagyja.

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy egyebekben a PE-10/HAT/01414-14/2018. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 08. 17.
Kiadvány címe: 
PE/002/1047-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1047-2/2018.
Ügyfél adatok: 
S.C. Dante International S.A. (1074 Budapest, Rákóczi 70-72. 8. emelet)