PE/002/1219-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.09.26.

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.09.11.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/002/1219-2/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság 300.000 Ft fogyasztóvédelmi bírság megfizetésére kötelezte a Társaságot, valamint megtiltotta, hogy tizennyolcadik életévét be nem töltött személy részére alkoholtartalmú italt szolgáljon ki, illetve értékesítsen.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

CBA L és F Kft. (székhely: 2182 Domony, Domonyvölgy, Fenyő u. 47.)

7. A megállapított tényállás:

Az elsőfokú határozat jogszerű, annak megsemmisítését vagy rendelkező részének megváltoztatását a másodfokú hatóság – a fellebbezésben felhozott körülményekre is figyelemmel – nem találta indokoltnak.

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság megállapította, hogy a Társaság megsértette a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 16/A. § (1) és (4) bekezdéseit.

9. A határozat rendelkező része:

 A CBA L és F Kft. (székhely: 2182 Domony, Domonyvölgy, Fenyő u. 47., adószám: 10783933-2-13, a továbbiakban: Társaság) képviseli: Lázár Zoltán ügyvezető által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal, mint másodfokú hatóság a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatala BK-05/FV/00436-2/2018. számú határozatát – a rendelkező rész helybenhagyása mellett – indokolása tekintetében megváltoztatja a következők szerint.

Az elsőfokú határozat 5. oldalának 2. bekezdésének

„A jogsértés bizonyíthatóan két fogyasztót, a megbízott fiatalkorú próbavásárló személyeket érintette, amely jelen esetben a jogsértés alapesete, így enyhítő körülményként nem értékelhető.”

szövege helyébe a

„A jogsértés bizonyíthatóan két fogyasztót, a megbízott fiatalkorú próbavásárló személyeket érintette, amely – tekintettel arra, hogy a jogsértés alapesete egy fiatalkorú érintettsége esetén valósul meg – a jogsértés súlyát fokozó tényezőként értékelendő.”

szöveg kerül.

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy a fenti számú határozat rendelkező részében megfogalmazott tilalomnak, miszerint tizennyolcadik életévét be nem töltött személy részére alkoholtartalmú italt szolgáljon ki, illetve értékesítsen, tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 09. 11.
Kiadvány címe: 
PE/002/1219-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1219-2/2018.
Ügyfél adatok: 
CBA L és F Kft. (székhely: 2182 Domony, Domonyvölgy, Fenyő u. 47.)