PE/002/1244-6/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.09.26.

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.09.24.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/002/1244-6/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság 200.000 Ft fogyasztóvédelmi bírság megfizetésére kötelezte az Alapítványt, továbbá döntésében az Alapítvány által üzemeltetett játszótéri eszközök (csúszdás vár, homokozó, hinta) további használatát, üzemetetését a játszótéri eszközökre vonatkozó érvényes felülvizsgálati jegyzőkönyv meglétéhez, az óriástrambulin további üzemeltetését pedig a berendezésre vonatkozó érvényes megfelelőséget igazoló dokumentum meglétéhez, valamint a határozat rendelkező részében nevezett hiányosságok megszüntetéséhez, és a berendezésre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő módon történő üzemeltetéséhez kötötte.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Bagolyvár Alapítvány (1224 Budapest, XV. utca 53.)

7. A megállapított tényállás:

Az elsőfokú hatóság határozatában számot adott azon körülményekről, amelyek alapján indokoltnak tartotta a fogyasztóvédelmi bírság és a kötelezés kiszabását, a mérlegelés szempontjai megállapíthatók, a másodfokú hatóság az elsőfokú határozatban mellőzött lényeges körülményeket és azok mérlegelésben betöltött szerepét jelen határozat I.) pontjának (3) alpontjában részletezte.  Az ott leírtak alapján a másodfokú hatóság szükségesnek látta a bírság mérséklését, melyre tekintettel a jelen döntésben megállapított fogyasztóvédelmi bírság kiszabását találta a jogsértéssel arányban állónak az elsőfokú határozatban megjelölt mérlegelési szempontokra is figyelemmel.

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság BP-05/FOGY/01176-3/2018. számú, 2018. június 5. napján kelt határozatában a feltárt tényállás alapján megállapította, hogy a Társaság megsértette a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Pftv.) 3. § (1) bekezdését, a mutatványos berendezések biztonságosságáról szóló 7/2007. (I. 22.) GKM rendelet (a továbbiakban: 7/2007. GKM rendelet) 5. §-ának (1) és (2) bekezdését, a 7. § (1) bekezdését és a 8. § (1) bekezdését, továbbá a játszótéri eszközök biztonságosságáról szóló 78/2003. (XI. 27.) GKM rendelet (a továbbiakban: 78/2003. GKM rendelet) 3. § (3) bekezdését és a 7. § (2) és (4) bekezdését.

9. A határozat rendelkező része:

A Bagolyvár Alapítvány (1224 Budapest, XV. utca 53., a továbbiakban: Alapítvány) képviseletében eljáró dr. Gulyás Péter ügyvéd (Dr. Gulyás Ügyvédi Iroda, 1123 Budapest, Alkotás u. 31. fszt. 4., adószám: 53788649-1-43) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal mint másodfokú hatóság Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalának BP-05/FOGY/01176-3/2018. számú határozatát megváltoztatja, a fogyasztóvédelmi bírság összegét 70.000 forintra mérsékli.

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy egyebekben a BP-05/FOGY/01176-3/2018. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezéseknek az abban foglaltak figyelembevételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 09. 24.
Kiadvány címe: 
PE/002/1244-6/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1244-6/2018.
Ügyfél adatok: 
Bagolyvár Alapítvány (1224 Budapest, XV. utca 53.)