PE/002/927-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.09.19.

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.07.30.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/002/927-2/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság 50.000.-Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki, továbbá kötelezte a Társaságot, hogy a jövőben a békéltető testületek előtti eljárásokban tegyen eleget együttműködési kötelezettségének.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. (8800 Nagykanizsa, Kisfaludy S. u. 15/A.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság megállapította, hogy a Társaság megszegte együttműködési kötelezettségét, melyből fakadóan jogsértő magatartása megvalósult.

A fentiek alapján a másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság ZA-05/ZAO/168-2/2018. számú határozatát jelen döntésével helybenhagyja.

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság a ZA-05/ZAO/168-2/2018. ügyiratszámú 2018. április 26. napján kelt határozatában a feltárt tényállás alapján megállapította, hogy a Társaság megsértette:

  • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 29.§ (11) bekezdésében foglaltakat.

9. A határozat rendelkező része:

A Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. (8800 Nagykanizsa, Kisfaludy S. u. 15/A.; adószám: 12870848-2-20; a továbbiakban: Társaság)] által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal mint másodfokú hatóság a Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatala (továbbiakban: elsőfokú hatóság) ZA-05/ZAO/168-2/2018. számú határozatát helybenhagyja.

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy a ZA-05/ZAO/168-2/2018. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembevételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 07. 30.
Kiadvány címe: 
PE/002/927-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/927-2/2018.
Ügyfél adatok: 
Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt. (8800 Nagykanizsa, Kisfaludy S. u. 15/A.)