PE/002/1266-3/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.09.19.

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.09.10.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/002/1266-3/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság 200.000 Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Társasággal szemben, és kötelezte a Társaságot arra, hogy a fogyasztók részére adott kereskedelmi kommunikációban, az értékesítésre kínált tojás eladási árát, egységárát, valamint a kilogrammra vetített legmagasabb egységárat – a hatályos jogszabály alapján – azonos betűméretben tüntesse fel.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Lidl Magyarország Bt. (1037 Budapest, Rádl árok 6.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság álláspontja és a töretlen bírósági jogalkalmazás szerint az ügyfél eljárás megindításáról való értesítésének elmulasztása súlyos eljárásjogi hiba, mely a másodfokú eljárásban nem orvosolható, ezért az elsőfokú határozat megsemmisítése volt indokolt.

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság 2018. június 6. napján kelt, BE-02/10/272-4/2018. számú határozatában megállapította, hogy a Társaság kifogásolt magatartásával megsértette a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM-SZMM együttes rendelet (a továbbiakban: Árrendelet) 5/A. § (1) bekezdését.

9. A határozat rendelkező része:

A Lidl Magyarország Bt. (1037 Budapest, Rádl árok 6.; adószám: 21588017-2-44; a továbbiakban: Társaság) képviseletében eljáró dr. Kaibinger Tamás (9730 Kőszeg, Rohonci utca 42/b.) által benyújtott fellebbezésére tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal mint másodfokú hatóság a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatalának BE-02/10/272-4/2018. számú határozatát megsemmisíti.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 09. 10.
Kiadvány címe: 
PE/002/1266-3/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1266-3/2018.
Ügyfél adatok: 
Lidl Magyarország Bt. (1037 Budapest, Rádl árok 6.)