PE/002/304-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.09.19.

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.06.28.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/002/304-2/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság a  megállapított tényállás alapján meghozta a BP/FOGY/00580-0002/2018. ügyiratszámú, 2018. január 17-én kelt határozatot, amelyben a feltárt jogsértések miatt 1.250.000.-Ft azaz egymillió-kettőszázötvenezer forint összegű fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Társaság terhére.

Ezen túlmenően kötelezte a Társaságot, hogy egyrészt fizessen a Felhasználó részére 5.000.-Ft kötbért a jogszerűtlenül kezdeményezett kikapcsolás miatt, másrészt fizessen 11.000.-Ft (azaz tizenegyezer forint) kötbért (110 nap X 100.-Ft = 11,000.-Ft) a számlázási kötelezettség megsértése miatt, továbbá intézkedjen a ki- és a visszakapcsolási díj visszatérítése iránt.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 72-74.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság megállapította, hogy az elsőfokú hatóság helytállóan állapította meg a tényállást és az elkövetett jogsértéseket.

A másodfokú hatóság álláspontja szerint az elsőfokú hatóság tévedett abban, hogy nem vette figyelembe a kereskedőváltásra tekintettel előírt átmeneti rendelkezéseket, és a hat hónapos moratórium idején történt számlázási rendellenességek miatt a Szolgáltató terhére fogyasztóvédelmi bírságot és kötbérfizetési kötelezettséget rendelt el.

A másodfokú hatóság a mentességi időre vonatkozó jogszabályi tilalomra tekintettel indokoltnak találta az elsőfokú határozat megváltoztatását, a fogyasztóvédelmi bírság összegének arányos mérséklését és a téves számlázás miatt előírt kötbér törlését, a fellebbezésben írt indokolás elfogadásával.

A másodfokú hatóság az eset összes körülményeire és az elkövetett egyéb jogsértésekre tekintettel a határozat rendelkező részét egyebekben jóváhagyta.

8. A megsértett jogszabályok köre:

  1. A villamos energiáról szóló, 2007. évi LXXXVI. törvény 47. § (7) bekezdésének a) és c) pontja
  2. A 273/2007. (X. 19.) Kormányrendelet 22/B. § (1) bekezdése, 24. § (3a) bekezdése és 28. § (5) bekezdése
  3. A 273/2007. (X. 19.) Kormányrendelet 1. számú mellékletének 6.1 b) pontja
  4. A fogyasztóvédelemről szóló törvény 17/A. § (8) bekezdés

9. A határozat rendelkező része:

A Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság) Dr. Kalló János Márk ügyvéd (1137 Budapest, Pozsonyi u. 21. II/3.) által képviselt ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 72-74., adószáma: 25366936-2-41, a továbbiakban: Szolgáltató/Társaság) által benyújtott fellebbezésre tekintettel indult másodfokú eljárásban a Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP/FOGY/00580-0002/2018. ügyiratszámú határozatát megváltoztatja, a következők szerint.

A másodfokú hatóság az ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. terhére kiszabott fogyasztóvédelmi bírság összegét 650.000.-Ft-ra (azaz hatszázötvenezer forintra) mérsékeli.

A másodfokú hatóság a határozat következő rendelkezését törli:

"(Ezen túlmenően a Társaságot kötelezi, hogy) ... másrészt a számlázási kötelezettség megsértése miatt fizessen kötbért ügyfele részére (110 nap X 100.-Ft = 11.000.-Ft)".

A másodfokú hatóság felhívja a Társaságot, hogy a fent említett határozat rendelkező részében a jogszerűtlenül kezdeményezett kikapcsolás miatt előírt kötbérfizetési kötelezésnek, valamint a ki- és a visszakapcsolási díj visszatérítésére vonatkozó kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

A másodfokú hatóság kötelezi a Társaságot, hogy a fogyasztók panaszának elutasítása esetén minden esetben nyújtson tájékoztatást a jogorvoslati lehetőségekről.

A másodfokú hatóság az elsőfokú határozat rendelkező részét egyebekben jóváhagyja.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 06. 28.
Kiadvány címe: 
PE/002/304-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/304-2/2018.
Ügyfél adatok: 
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 72-74.)