PE/002/1161-4/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.09.19.

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.09.05.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/002/1161-4/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság a  megállapított tényállás alapján meghozta a BP/FOGY/01628-0002/2018. ügyiratszámú, 2018. június elsején kelt határozatot, amelyben a feltárt jogsértések miatt 350.000.-Ft azaz háromszázötvenezer forint összegű fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Társaság terhére.

Ezen túlmenően kötelezte a Társaságot, hogy egyrészt fizessen a Felhasználó részére 5.000.-Ft kötbért a jogszerűtlenül kezdeményezett kikapcsolás miatt, másrészt intézkedjen a ki- és a visszakapcsolási díj visszatérítése iránt.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 72-74.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság megállapította, hogy az elsőfokú hatóság helytállóan állapította meg a tényállást és az elkövetett jogsértéseket.

A másodfokú hatóság álláspontja szerint az elsőfokú hatóság helyesen állapította meg, hogy a Társaság jogszerűtlenül kezdeményezte a fogyasztási hely kikapcsolását.

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság megállapította, hogy a Társaság által megsértett jogszabályhelyek:

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (VET) 47. § (7) bekezdésének a) és c) pontja,

a 273/2007. (X. 19.) Kormányrendelet (VET Vhr.) 24. § (3a) bekezdése, 28. § (5) bekezdése,

a VET Vhr. 1. számú mellékletének 6.1 a) pontja, valamint

a fogyasztóvédelemről szóló törvény 17/A. § (8) bekezdés.

9. A határozat rendelkező része:

A Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság) Dr. Kalló János Márk ügyvéd (1137 Budapest, Pozsonyi u. 21. II/3.) által képviselt ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 72-74., adószáma: 25366936-2-41, a továbbiakban: Szolgáltató/Társaság) által benyújtott fellebbezésre tekintettel indult másodfokú eljárásban a Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP/FOGY/01628-0002/2018. ügyiratszámú határozatát helybenhagyja.

A másodfokú hatóság felhívja a Társaságot, hogy a fent említett határozat rendelkező részében a jogszerűtlenül kezdeményezett kikapcsolás miatt előírt kötbérfizetési kötelezésnek, valamint a ki- és a visszakapcsolási díj visszatérítésére vonatkozó kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 09. 05.
Kiadvány címe: 
PE/002/1161-4/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1161-4/2018.
Ügyfél adatok: 
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt. (székhelye: 1132 Budapest, Váci út 72-74.)