PE/002/1246-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.09.19.

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.09.07.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/002/1246-2/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság BP-05/FOGY/01762-0002/2018. ügyiratszámú határozatában meghozta döntését, melyben 150.000 Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki és kötelezte a Társaságot, hogy arra, hogy a 1163 Budapest, xxxxx  szám alatti fogyasztási hely elszámolását korrigálja.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Fővárosi Vízművek Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 23-27.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság az elsőfokú hatóság határozatának megváltoztatását látta indokoltnak a kötelezés tekintetében.

8. A megsértett jogszabályok köre:

A feltárt tényállás alapján az elsőfokú hatóság megállapította, hogy a Társaság megsértette a Vksztv. Vhr. 65. § (6) bekezdését.

9. A határozat rendelkező része:

A Fővárosi Vízművek Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 23-27., adószáma: 10898824-2-44, a továbbiakban: Szolgáltató, Társaság) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya, mint másodfokú hatóság Kérelmező, Fogyasztó ügyében eljárt Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: elsőfokú hatóság): BP-05/FOGY/01762-0002/2018. számú határozatát megváltoztatja az alábbiak szerint:

  • A másodfokú hatóság a határozat következő rendelkezéseit törli:

Ezen túlmenően a Társaságot kötelezi arra, hogy a 1163 Budapest, xxxx szám alatti fogyasztási hely elszámolását korrigálja.”

  • A másodfokú hatóság kötelezi a Társaságot, hogy a számlákban minden esetben vegye figyelembe a bekötési vízmérő és a mellékvízmérők aktuális és az ezt megelőző állását, valamint a mérési különbözetét.
  • A másodfokú hatóság kötelezi a Társaságot, hogy minden, a jogszabály által meghatározott esetben tájékoztassa a bekötési vízmérő felhasználóját a bekötési vízmérő és a mellékvízmérők aktuális és az ezt megelőző állásáról, valamint a mérési különbözetről.
  • A bírságösszeg mértékét a másodfokú hatóság változatlanul 150.000 (azaz százötevenezer) forintban állapítja meg.
Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 09. 07.
Kiadvány címe: 
PE/002/1246-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1246-2/2018.
Ügyfél adatok: 
Fővárosi Vízművek Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 23-27.)