PE/002/883-4/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.09.19.

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.08.06.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/002/883-4/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság 300.000 Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Vállalkozással szemben, továbbá arra kötelezte a Társaságot, hogy a fogyasztóknak megvételre kínált termékek eladási árát a jogszabályi előírásnak megfelelően tüntesse fel.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Rossmann Magyarország Kft. (2225 Üllő, Zsaróka út 8.)

7. A megállapított tényállás:

Az elsőfokú határozatban megállapított bírságösszeg a kiszabható bírságminimumhoz lényegesen közelebb áll, így annak mértéke eltúlzottnak nem tekinthető.

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az elsőfokú hatóság ZA-05/ZAO/105-5/2018. számú, 2018. április 13. napján kelt határozatában a feltárt tényállás alapján megállapította, hogy a Társaság a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.) 6. § (1) bekezdés c) pontja szerinti magatartásával megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdését.

9. A határozat rendelkező része:

A Rossmann Magyarország Kft. (2225 Üllő, Zsaróka út 8.; adószám: 11149769-2-44; a továbbiakban: Társaság illetve Vállalkozás) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal mint másodfokú hatóság a Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatalának (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) ZA-05/ZAO/105-5/2018. számú határozatát megváltoztatja, a fogyasztóvédelmi bírság összegének változatlanul hagyása mellett, a kiszabott kötelezést az alábbiak szerint módosítja.

A másodfokú hatóság a ZA-05/ZAO/105-5/2018. számú határozat rendelkező részének alábbi, második bekezdését törli:

Ezen túlmenően a Társaságot kötelezi arra, hogy a fogyasztóknak megvételre kínált termékek eladási árát a jogszabályi előírásnak megfelelően tüntesse fel.”

A ZA-05/ZAO/105-5/2018. számú határozat rendelkező részének fenti, törölt bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„A másodfokú hatóság megtiltja a Társaságnak, hogy a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény rendelkezéseit megsértse.”

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 08. 06.
Kiadvány címe: 
PE/002/883-4/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/883-4/2018.
Ügyfél adatok: 
Rossmann Magyarország Kft. (2225 Üllő, Zsaróka út 8.)