BE-07/02/3728-4/2018.

ADATLAP

1. A közzététel jogcíme:

Fgytv. 49. § (2) e) pontja; Fgytv. 51. § (1) bekezdés a) pontja

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

A határozat nem végleges, de a fiatalkorúak védelme érdekében azonnal közzé kell tenni.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

Békés Megyei Kormányhivatal Sarkadi Járási Hivatala

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály

 

4. Az ügy száma:

BE-07/02/3728-4/2018.

 

5. Az ügy tárgya:

Fogyasztóvédelmi bírság, jogsértő magatartás folytatásának megtiltása.

 

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

 

Tóth Julianna egyéni vállalkozó

5720 Sarkad, Nagy Kálmán utca 18.

 

7. A megállapított tényállás:

A Vállalkozó alkalmazásában álló eladó fiatalkorú személy számára dohányterméket értékesített.

 

A megsértett jogszabályok köre:

 

Az Fgytv. 16/A. § (3) bekezdése értelmében tilos tizennyolcadik életévét be nem töltött személy részére dohányterméket értékesíteni, illetve kiszolgálni.

Az Fgytv. 2. § w) pontja értelmében e törvény alkalmazásában dohánytermék: a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló törvényben ekként meghatározott fogalom.

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény (továbbiakban: Fdtv.) 3. § 1. pontja értelmében e törvény alkalmazásában dohánytermék(ek): cigaretta, szivar, szivarka, pipadohány és más fogyasztási dohány, továbbá egyéb, külön jogszabály szerinti dohányzásra szánt dohánytermék.

Az Fdtv. 16. § (1) bekezdése szerint a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenység folytatása során fiatalkorú dohánytermékhez nem juthat; fiatalkorú részére dohányterméket értékesíteni, illetve kiszolgálni tilos.

Az Fdtv. 16. § (3) bekezdése alapján amennyiben a fogyasztó az életkorát a (2) bekezdésben foglaltak szerint nem igazolja, vagy bebizonyosodik, hogy a fogyasztó fiatalkorú, részére semmilyen termék nem értékesíthető, és azonnal fel kell szólítani őt arra, hogy a dohánytermék értékesítési helyét hagyja el.

 

8. A határozat rendelkező része:

A Tóth Julianna egyéni vállalkozó (székhely: 5720 Sarkad, Nagy Kálmán utca 18. , adószám: 65987869-2-24, a továbbiakban: Vállalkozó) terhére

150.000,- Ft, azaz százötvenezer forint

fogyasztóvédelmi bírságot szabok ki.

Ezen túlmenően a Vállalkozó számára m e g t i l t o m, hogy fiatalkorúak részére dohányterméket szolgáljon ki.

Elrendelem határozatom dohánytermékek fiatalkorú személy kiszolgálásnak tilalmára vonatkozó részének azonnali végrehajthatóságát, valamint intézkedem annak jogorvoslatra tekintet nélküli közzétételéről. Egyebekben fenti kötelezettségének Vállalkozó a határozat véglegessé válásának napjától köteles eleget tenni.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 09. 17.
Kiadvány címe: 
BE-07/02/3728-4/2018.
Eljáró hatóság neve: 
Békés Megyei Kormányhivatal Sarkadi Járási Hivatala Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
BE-07/02/3728-4/2018.
Ügyfél adatok: 
Tóth Julianna egyéni vállalkozó 5720 Sarkad, Nagy Kálmán utca 18.