PE/002/1213-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.09.11.

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.08.21.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/002/1213-2/2018.

5. Az ügy tárgya:

Másodfokú helybenhagyó határozat panaszügy kapcsán. Az elsőfokú hatóság határozatában fogyasztóvédelmi tárgyú rendelkezés megsértését nem állapította meg.

6. A gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Alföldvíz Zrt.  (5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság megállapította, hogy az elsőfokú hatóság helyesen járt el akkor, amikor a fizetési felszólítások vonatkozásában a Szolgáltató terhére fogyasztóvédelmi tárgyú jogsértést nem állapított meg.

A másodfokú hatóság megállapította, hogy az elsőfokú hatóság helyesen járt el akkor, amikor a panasz- és beadványkezelés körében a Szolgáltató terhére nem állapított meg fogyasztóvédelmi tárgyú jogsértést.

A másodfokú hatóság megállapította, hogy az elsőfokú hatóság helyesen jutott arra a következtetésre, miszerint a Szolgáltató terhére fogyasztóvédelmi tárgyú jogsértés nem állapítható meg.

8. A megsértett jogszabályok köre:

A rendelkezésre álló iratok alapján nem állapítható meg egyértelműen a Társaság jogsértése a fizetési felszólítások, valamint a panasz- és beadványkezelés vonatkozásában.

9. A határozat rendelkező része:

A Kérelmező, valamint a képviseletében eljáró Képviselő által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya, mint másodfokú hatóság a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BE-02/10/24-8/2018. számú határozatát helybenhagyja.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 08. 21.
Kiadvány címe: 
PE/002/1213-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1213-2/2018.
Ügyfél adatok: 
Alföldvíz Zrt. (5600 Békéscsaba, Dobozi út 5.)