PE/002/1322-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.09.11.

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.09.07.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/002/1322-2/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság jogsértésként állapította meg hatósági vizsgálata kapcsán, hogy a Társaság tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot valósított meg az alábbi magatartásokkal:

  • a jótállási jegyen többletfeltételt követelnek meg, mert a számla, valamint a gyár által a csomagolásban elhelyezett — a berendezés pontos adatait szervizköltség elszámolására hivatott szelvényeket tartalmazó — egyedi garanciajegy bemutatását is előírták az egyébként a termékhez biztosított jótállási jegy mellett a jótállási igény érvényesítésének feltételeként;
  • A hatályon kívül helyezett Ptk. alapján tájékoztatnak a jótállás során érvényesíthető jogokról, valamint a szintén nem hatályos 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet alapján adnak tájékoztatást a minőségi kifogás kezeléséről.

A feltárt jogsértések miatt KE-06/001/295-6/2018. számú, 2018. június 25-én kelt határozatával kötelezte a Társaságot arra, hogy

  • tartózkodjon a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattól, s kötelező jótállással érintett termék értékesítésekor a jogszabályi előírásnak megfelelő tartalmú jótállási jegyet adjanak át.
  • Kötelezte továbbá a Társaságot arra, hogy a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során észlelt hiba, hiányosság, illetve a jogsértés megszüntetése érdekében tett intézkedéséről a határozat véglegessé válását követő 15 napon belül értesítse az elsőfokú hatóságot.

Egyben 500.000,-Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Társaság terhére.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Vöröskő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye: 8200 Veszprém, Pápai út 36.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság megállapította, hogy a Társaság megtévesztette a fogyasztókat a jótállási igényérvényesítési feltételeket illetően. Továbbá megállapítható volt felelőssége a jótállási jegyen szereplő hatálytalan hivatkozások tekintetében.

A másodfokú hatóság fenntartva a korábbiakban előadott indokolását nem találta indokoltnak a határozat megsemmisítését. A döntés megváltoztatását az indokolta, hogy az elsőfokú hatóság mérlegelési jogkörében nem adekvát mérlegelési szempontokat is alkalmazott.

Az elsőfokú döntés indokolásának kiegészítésére is sor került, mely érdemében az elsőfokú hatóság döntés jogalapját nem érintette, összességében az elsőfokú szerv által kiszabott szankciók alkalmazása – figyelemmel a feltárt és bizonyított szabálytalanságokra - jogszerű volt.

8. A megsértett jogszabályok köre:

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 4. § (1)-(3) bekezdése, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 3.§ (1)-(3) bekezdése, 6.§ (1) bekezdés i) pontje, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.) 17/A. § (6) és (8) bekezdése.

9. A határozat rendelkező része:

A Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság) a Vöröskő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye: 8200 Veszprém, Pápai út 36., adószáma: 10233342-2-19, a továbbiakban: Kft., ill. Társaság) jogi képviselője (Dr. Berta Zsolt jogi alosztályvezető) által benyújtott fellebbezésére tekintettel a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) KE-06/001/295-6/2018. számú határozatát — az indokolás kiegészítése mellett — megváltoztatja az alábbiak szerint.

A másodfokú szerv a fogyasztóvédelmi bírság összegét 250.000,-Ft-ra, azaz Kettőszázötvenezer forintra mérsékli.

A határozat változtatással nem érintett részeit a másodfokú hatóság hatályában fenntartja.

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy a fent említett határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 09. 07.
Kiadvány címe: 
PE/002/1322-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1322-2/2018.
Ügyfél adatok: 
Vöröskő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye: 8200 Veszprém, Pápai út 36.)