PE/002/1345-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.09.11.

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.09.07.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/002/1345-2/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság jogsértésként állapította meg, hogy a Társaság tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot valósított meg azzal, hogy a vizsgált termék esetében megtévesztő tájékoztatást adott annak eladási ára tekintetében.

A feltárt jogsértés miatt KE-06/001/265-8/2018. számú, 2018. július 09-én kelt határozatával kötelezte a Társaságot arra, hogy tartózkodjon a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlattól, a termékek eladási ára tekintetében ne nyújtson megtévesztő tájékoztatást.

Egyben 300.000,-Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Társaság terhére.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Vöröskő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye: 8200 Veszprém, Pápai út 36.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság megállapította, hogy a Társaság megtévesztette a fogyasztókat az ártájékoztatást illetően. A másodfokú hatóság fenntartva a korábbiakban előadott indokolását nem találta indokoltnak a határozat megsemmisítését.

Az elsőfokú döntés indokolásának kiegészítésére került sor, mely érdemében az elsőfokú hatóság döntés jogalapját nem érintette, összességében az elsőfokú szerv által kiszabott szankciók alkalmazása – figyelemmel a feltárt és bizonyított szabálytalanságra - jogszerű volt.

8. A megsértett jogszabályok köre:

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 3.§ (1)-(3) bekezdése, 6.§ (1) bekezdés c) pontja, 7.§ (1) bekezdés a) pontja.

9. A határozat rendelkező része:

A Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság) a Vöröskő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye: 8200 Veszprém, Pápai út 36., adószáma: 10233342-2-19, a továbbiakban: Kft., ill. Társaság) jogi képviselője (Dr. Berta Zsolt jogi alosztályvezető) által benyújtott fellebbezésére tekintettel a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatala Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) KE-06/001/265-8/2018. számú határozatát — az indokolás kiegészítése mellett — helybenhagyja.

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy a fent említett határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 09. 07.
Kiadvány címe: 
PE/002/1345-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1345-2/2018.
Ügyfél adatok: 
Vöröskő Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhelye: 8200 Veszprém, Pápai út 36.)