PE/002/1163-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.09.07.

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.08.28.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/002/1163-2/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság a BP-05/FOGY/01058-3/2018. ügyiratszámú határozatában 3.000 000 Ft. (azaz hárommillió forint) fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki.

Ezen túlmenően, kötelezte a Társaságot arra, hogy: gondoskodjon az indokolásban részletezett hiányosságok és jogsértő magatartások megszüntetéséről, így

  • az akciós termékek megfelelő árfelszámítására fokozottan ügyeljen,
  • a vásárlók könyvébe tett bejegyzéseket minden esetben a jogszabály által előírt határidőn belül válaszolja meg,
  • a szavatossági kötelezettség alá tartozó termékek esetében a fogyasztókat megillető jogokról a megfelelő tájékoztatást nyújtsa (szóban).

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt. (székhely: 1037 Budapest, Rádl árok 6.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság jelen esetben a rendelkező részben meghatározott összegű fogyasztóvédelmi bírság kiszabását indokoltnak tartja a fogyasztók vagyoni érdekeinek védelme érdekében, továbbá, kötelezés kiszabását is indokoltnak találta annak érdekében, hogy a Társaság a jövőben jogkövető magatartást tanúsítson. Figyelembe véve a leírtakat, az elsőfokú határozat helybenhagyását találta indokoltnak a másodfokú hatóság, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

8. A megsértett jogszabályok köre:

  • A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Fttv.)  3. § (1)-(3) bekezdésében, valamint az Fttv. 6. § (1) bek. c) és i) pontjában
  • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: Fgytv.) 17/A. § (6) bekezdésében
  • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:163. § (2) bekezdésében foglaltak.

9. A határozat rendelkező része:

A Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt. (székhely: 1037 Budapest, Rádl árok 6., adószáma: 21588017-2-44 a továbbiakban: Társaság, képviseli: Dr. Kaibinger Tamás jogi igazgató) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság) a Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala, Fogyasztóvédelmi Főosztály (a továbbiakban: elsőfokú hatóság)  BP-05/FOGY/01058-3/2018. számú határozatát  helybenhagyja.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 08. 28.
Kiadvány címe: 
PE/002/1163-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1163-2/2018.
Ügyfél adatok: 
Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt. (székhely: 1037 Budapest, Rádl árok 6.)