PE/002/1259-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.09.06.

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.09.05.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/002/1259-2/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság megállapította, hogy a Társaság egységár feltüntetési kötelezettségének többszörösen sem tett eleget, így BE-02/10/273-4/2018. számú, 2018. június 6-án kelt határozatával kötelezte a Társaságot arra, hogy a fogyasztók részére adott kereskedelmi kommunikációban az eladási ár mellett az arra köteles termékeknél az egységárat is tüntesse fel.

Egyben 500.000,-Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a Kft. terhére.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

JYSK Kereskedelmi Kft. (székhelye: 1103 Budapest, Sibrik M. u. 30.)

7. A megállapított tényállás:

Az elsőfokú hatóság a tényállást megfelelő módon feltárta, és a rendelkezésre álló bizonyítékokból helyes jogi következtetéseket vont le, indokolási kötelezettségének részben eleget tett, a bírság mértékét megfelelően alátámasztotta, így a bírság mérséklésére, törlésére lehetőség nincs, az elsőfokú határozat helybenhagyása indokolt.

8. A megsértett jogszabályok köre:

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Grtv.) 3.§ d) pontja, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (továbbiakban: Fgytv.) 2. § n) és q) pontja, az Fgytv. 14. § (1)-(3) és (6) bekezdése, a termékek eladási ára és egységára, továbbá a szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályairól szóló 4/2009. (I. 30.) NFGM–SZMM rendelet 4. § e) pontja.

9. A határozat rendelkező része:

A Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztálya (a továbbiakban: másodfokú hatóság) a JYSK Kereskedelmi Kft. (székhelye: 1103 Budapest, Sibrik M. u. 30. adószáma: 13353298-2-44, cégjegyzékszám: 01-09-730940, továbbiakban: Kft., ill. Társaság) jogi képviselője (Dr. Lovász Ernő ügyvéd, 1054 Budapest, Bank u. 6. III/11.) által benyújtott fellebbezésére tekintettel a Békés Megyei Kormányhivatal Békéscsabai Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BE-02/10/273-4/2018. számú határozatát helybenhagyja.

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy a fent említett határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 09. 05.
Kiadvány címe: 
PE/002/1259-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1259-2/2018.
Ügyfél adatok: 
JYSK Kereskedelmi Kft. (székhelye: 1103 Budapest, Sibrik M. u. 30.)