PE/002/608-4/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.09.04.

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.07.03.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/002/608-4/2018.

5. Az ügy tárgya:

A megállapított jogsértésre tekintettel az elsőfokú hatóság a BP/FOGY/00134-0002/2018. számú határozatában a Társaság terhére 150.000 Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki, kötelezte továbbá a Társaságot arra, hogy a békéltető testületi eljárás során a válaszirat megküldésének, és egyezség létrehozására feljogosított személy részvétele biztosításának jogszabályban előírt módon tegyen eleget.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Koraltrade Kereskedelmi Kft. (1163 Budapest, Cziráki u. 26-32.)

7. A megállapított tényállás:

Az elsőfokú hatóság helyesen állapította meg határozatában, hogy a Társaság határidőben nem küldött válasziratot és a meghallgatáson egyezség létrehozására feljogosított személy részvételét sem biztosította a Békéltető Testület előtt folyó eljárásban. Ezáltal a Társaság megsértette az Fgytv. 29. § (8) és (11) bekezdésében foglaltakat. 

8. A megsértett jogszabályok köre:

-  Fgytv. 29. § (8) és (11) bekezdésben foglaltak.

9. A határozat rendelkező része:

A Koraltrade Kereskedelmi Kft. (1163 Budapest, Cziráki u. 26-32., adószám:25368725-2-42 a továbbiakban: Társaság) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a másodfokú hatóság Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP/FOGY/00134-0002/2018. számú határozatát helybenhagyja.

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy a BP/FOGY/00134-0002/2018. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 07. 03.
Kiadvány címe: 
PE/002/608-4/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/608-4/2018.
Ügyfél adatok: 
Koraltrade Kereskedelmi Kft. (1163 Budapest, Cziráki u. 26-32.)