PE/002/833-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.09.04.

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.06.28.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/002/833-2/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság 2018. április 18. napján kelt, KE-06/001/00062-0014/2018. számú határozatában a Szolgáltató terhére 450.000 forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki, valamint kötelezte arra, hogy:

 • az elszámoló számlákat a jogszabály alapján állítsa ki;
 • a részszámlák kiállítása során – a fogyasztó által diktált mérőállás hiányában – legyen tekintettel az előző elszámolási időszakban rögzített mérőállásra, tehát az elfogyasztott villamos energia mennyiségre;
 • a számlázás során alkalmazza az Szktv. által előírt adattartalmakat;
 • a számlákat az üzletszabályzatában foglaltak alapján állítsa ki;
 • az esetre vonatkozó, üzletszabályzatában foglalt jogkövetkezményt alkalmazza, azaz a meghatározott összegű kötbért utalja ki a Kérelmező részére a következőképpen:
  • a számlázási kötelezettség elmulasztása után: 2017.10.10-2018.02.26=108 nap, tehát 108*100 = 10.800 Ft
  • 7 db részszámlában nem megfelelő villamos energia mennyiséget számol el: 7*5 000 Ft = 35.000 Ft
  • Két alkalommal két részszámla teljesítése között nem telt el 28 nap: 2*5.000 Ft = 10.000 Ft
  • Összesen: 55.800 Ft kötbér
 • a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során észlelt hiba, hiányosság, illetve a jogsértés megszüntetése érdekében tett intézkedéséről az elsőfokú hatóságot a határozat véglegessé válását követő 15 napon belül értesítse.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

E.ON Energiakereskedelmi Kft. (1134 Budapest, Váci út 17.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság megállapította, hogy a Szolgáltató – tekintettel a
2017. szeptember 6-i leolvasás elmaradására – a Vet. Vhr. 21/A. § (4) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően állította ki a 2017.09.09 - 2017.10.09. közötti időszakra vonatkozó 11050526xxx számú részszámlát. Helytelenül állapította meg tehát az elsőfokú hatóság az 1x5.000 Ft kötbérfizetési kötelezettséget e részszámla tekintetében a Szolgáltató terhére.

Ugyanakkor a másodfokú hatóság megállapította azt is, hogy a 2017. október 10-i pótleolvasást követően – a számlakorrekció elmaradása következtében – a Kérelmezőnek megküldött 11050526xxxx, 11050526xxxx, 11071327xxxx és 11050535xxxx számú számlákban elszámolt mennyiségek meghatározása során a Szolgáltató nem tett eleget a Vet. Vhr. 21/A. § (4) bekezdés a) pontjában és az ÜSZ. X. fejezet 9.3. alpontjában foglaltaknak. Ezért a Szolgáltató a Kérelmező részére – tekintettel a pótleolvasás dátuma és a 100103842038 számú elszámoló számla visszautalása között eltelt napok számára – 146x100 Ft, azaz 14.600 Ft megfizetésére köteles.

8. A megsértett jogszabályok köre:

 • A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) 44. §.
 • A Vet. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vet. Vhr.) 21/A. § (4) bekezdés.
 • Az egységes közszolgáltatói számlaképről szóló 2013. évi CLXXXVIII. törvény
  (a továbbiakban: Szktv.) 2. § (1) bekezdés a) pont.
 • Az ÜSZ. X. fejezet 10. pont.

9. A határozat rendelkező része:

Az E.ON Energiakereskedelmi Kft. (1134 Budapest, Váci út 17.; hivatali kapu: EONEKER; a továbbiakban: Szolgáltató, képviseli: dr. Denich Ágnes és dr. Szabados János jogtanácsos) által benyújtott fellebbezés folytán a Pest Megyei Kormányhivatal, mint másodfokú hatóság a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság)
KE-06/001/00062-0014/2018. számú határozatát megváltoztatja az alábbiak szerint.

 1. A másodfokú hatóság az elsőfokú határozatban a Szolgáltató terhére kiszabott fogyasztóvédelmi bírságot 300.000 Ft-ra, azaz háromszázezer forintra csökkenti.
 2. A másodfokú hatóság kötelezi a Szolgáltatót arra, hogy:
 • a vonatkozó jogszabályi és üzletszabályzati rendelkezésekben foglalt kötelezettségeinek minden esetben tegyen eleget, továbbá
 • A Kérelmező részére a következőképpen meghatározott összegű kötbért utaljon ki az alábbiak szerint:  
  • a számlázási kötelezettség elmulasztása után: 2017.10.10 - 2018.02.26 = 108 nap, tehát 108 x 100 Ft = 10.800 Ft;
  • a részszámlákban nem megfelelő villamos energia mennyiség elszámolása okán: 2017.10.10 – 2018.03.05 = 146 nap, tehát 146 x 100 Ft = 14.600 Ft és
  • a két részszámla teljesítése között el nem telt 28 nap következtében: 1 x 5.000 Ft = 5.000 Ft;
 • Összesen: 30.400 Ft kötbér.
Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 06. 28.
Kiadvány címe: 
PE/002/833-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/833-2/2018.
Ügyfél adatok: 
E.ON Energiakereskedelmi Kft. (1134 Budapest, Váci út 17.)