PE/002/926-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.09.04.

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.07.11.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/002/926-2/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság 2018. február 27. napján kelt, PE-06/001/00082-2/2018. számú határozatában a Társaság terhére 200.000 forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki, valamint kötelezte arra, hogy:

  • adjon érdemi választ a Kérelmezőnek a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül, valamint
  • a jövőben, a fogyasztók írásbeli panaszát minden esetben a beérkezését követően harminc napon belül írásban, érdemben válaszolja meg, a panaszt elutasító álláspontját indokolja meg, továbbá
  • a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során észlelt hiba, hiányosság, illetve a jogsértés megszüntetése érdekében tett intézkedéséről az elsőfokú hatóságot a határozat véglegessé válását követő 15 napon belül értesítse.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (1036 Budapest, Lajos u. 103.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság megállapította, hogy az elsőfokú hatóság helyesen járt el a tekintetben, hogy a válaszadási határidő túllépése tekintetében a Társasággal szemben fogyasztóvédelmi tárgyú rendelkezés megsértését állapította meg.

Ugyanakkor a másodfokú hatóság megállapította azt is, hogy a Kérelmező 2018. január 3-án kelt levele a Kérelmezőnek a Társaság által vezetett folyószámla-egyenlegére vonatkozott. A Társaság KP/xxxxxx/2018. iktatószámú válaszlevelében a Kérelmező panasza nem került elutasításra, továbbá a Társaság a panasz vonatkozásában, érdemben kifejtette, hogy a Kérelmező folyószámla-egyenlegének rendezését megkezdte, valamint megindokolta azt is, hogy az egyenleg rendezése miért igényel több időt.

Fentiek alapján a másodfokú hatóság megállapította, hogy a Társaság a 2018. február 21. napján kelt válaszlevelével a Kérelmező 2016. január 3. és január 16. napjain kelt megkereséseit írásban, érdemben megválaszolta, ezért az elsőfokú hatóság tévesen járt el a tekintetben, hogy a Társaság terhére az érdemi válaszadás kérdéskörében fogyasztóvédelmi tárgyú rendelkezés megsértését állapította meg.

8. A megsértett jogszabályok köre:

  • Az Fgytv. 17/A. § (6) bekezdésében foglaltak.

9. A határozat rendelkező része:

Az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (1036 Budapest, Lajos u. 103.; adószám: 25456790-2-44; a továbbiakban: Társaság) által benyújtott fellebbezés folytán a Pest Megyei Kormányhivatal, mint másodfokú hatóság a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) PE-06/001/00082-2/2018. számú határozatát az alábbiak szerint megváltoztatja.

A másodfokú hatóság az elsőfokú határozatban a Társaság terhére kiszabott fogyasztóvédelmi bírságot 125.000 Ft-ra, azaz százhuszonötezer forintra csökkenti.

A másodfokú hatóság kötelezi a Szolgáltatót arra, hogy a fogyasztók írásbeli panaszát minden esetben a beérkezést követő harminc napon belül írásban, érdemben válaszolja meg.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 07. 11.
Kiadvány címe: 
PE/002/926-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/926-2/2018.
Ügyfél adatok: 
NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (1036 Budapest, Lajos u. 103.)