PE/002/1001-2/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.09.04.

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.08.06.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/002/1001-2/2018.

5. Az ügy tárgya:

A megállapított jogsértésre tekintettel az elsőfokú hatóság a BP-05/FOGY/1014/2/2018. számú határozatában a Társaság terhére 300.000 Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki, kötelezte továbbá a Társaságot arra, hogy a számla kiállítás során nyújtson valós tájékoztatást az előfizetők kötelezettségeivel kapcsolatban, különös tekintettel a fogyasztókat érzékenyen érintő fizetési kötelezettségek vonatkozásában.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Magyar Telekom Nyrt. (székhely:1013 Budapest, Krisztina Krt. 55.)

7. A megállapított tényállás:

A fogyasztóvédelmi hatóság hatásköre e körben annak vizsgálatára terjed ki, hogy a szolgáltató által kibocsátott számlában a jogszabályban előírtaknak megfelelően szerepelnek-e az adatok. Azon esetekben, amikor az igénybe vett szolgáltatás mértéke, vagy az vitás, hogy a szolgáltató megfelelő díjtételt alkalmazott a számlázása során, vagy a szolgáltató által követelt összeg a kifogás tárgya, a fogyasztóvédelmi hatóság nem rendelkezik hatáskörrel, ugyanis ezen ügyek a szerződéses jogviták körébe sorolandók, ezek elbírálása bírói hatáskörbe tartozik.

Figyelembe véve a fent leírtakat, a másodfokú hatóság hatáskör hiánya miatt az elsőfokú határozat megsemmisítését találta indokoltnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

8. A megsértett jogszabályok köre:

A feltárt tényállás alapján az elsőfokú hatóság megállapította, hogy a Társaság megsértette a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (továbbiakban: Fttv. ) 3. § (1) bekezdésében foglaltakat, mely szerint tilos a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat.

9. A határozat rendelkező része:

A Magyar Telekom Nyrt. (székhely:1013 Budapest, Krisztina Krt. 55., adószám:10773381-2-44, a továbbiakban: Társaság) által benyújtott fellebbezésre tekintettel a Pest Megyei Kormányhivatal, mint másodfokú hatóság a Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalának (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) BP-05/FOGY/1014/2/2018. számú határozatát megsemmisíti.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 08. 06.
Kiadvány címe: 
PE/002/1001-2/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/1001-2/2018.
Ügyfél adatok: 
Magyar Telekom Nyrt. (székhely:1013 Budapest, Krisztina Krt. 55.)