PE/002/164-5/2018.

1. A közzététel jogcíme, ideje:

Fgytv. 51. § (1) bekezdése; 2018.09.04.

2. A véglegesség beálltára vagy annak hiányára történő utalás:

2018.04.23.

3. Az eljáró hatóság megnevezése:

PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY

4. Az ügy száma:

PE/002/164-5/2018.

5. Az ügy tárgya:

Az elsőfokú hatóság eljárása során kötelezte a Társaságot, hogy a hozzá beérkező írásbeli panaszokat tizenöt napon belül érdemben írásban válaszolja meg és intézkedjen annak a fogyasztó részére történő továbbításról.

6. A jogsértő gazdálkodó szervezet neve és székhelye:

Alfa-Nova Kft. (2400 Dunaújváros, Építők útja 1.)

7. A megállapított tényállás:

A másodfokú hatóság megállapította, hogy a Társaság nem tudta bizonyítani a Fogyasztó első leolvasáskor való felróható magatartását, a Társaság és a Fogyasztó által benyújtott teljes dokumentáció sem szolgált bizonyítékul arra vonatkozóan, hogy a Társaság a fogyasztónak a pótleolvasást, vagy az időpont egyeztetési lehetőséget biztosította volna.

Fentiekre tekintettel megállapítható, mivel a 157/2005. Korm. r. 17/E. § (3) bekezdés 1/b pontjában meghatározott jogkövetkezmény alkalmazásához szabott feltételek fennállása a Társaság részéről nem bizonyított, így annak alkalmazására nem kerülhetett volna sor.

A másodfokú hatóság kötelezi a Társaságot, hogy a 157/2005. Korm. r. 17/E. § (3) bekezdés 1/b pontjában meghatározott jogkövetkezmény alkalmazása miatt létrejött jogsértő állapotot szüntesse meg.

A másodfokú hatóság kötelezi továbbá a Társaságot arra, hogy a leolvasás, pótleolvasás során minden esetben a vonatkozó jogszabályi előírásoknak tegyen eleget.

A másodfokú hatóság a Társaság terhére 150.000 Ft, azaz egyszáz ötvenezer forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki.

Figyelembe véve és mérlegelve a leírtakat a másodfokú hatóság – a fellebbezésben felhozott körülményekre is figyelemmel – az elsőfokú határozat megváltoztatását találta indokoltnak, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

8. A megsértett jogszabályok köre:

- a Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/B. § (5) bekezdésében foglaltak

9. A határozat rendelkező része:

A Fogyasztó által benyújtott fellebbezésre tekintettel a másodfokú hatóság Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály (a továbbiakban: elsőfokú hatóság) JN/MEFFO/00803-0005/2017. számú határozatát az alábbiak szerint

módosítja.

A másodfokú hatóság az Alfa-Nova Kft. (2400 Dunaújváros, Építők útja 1. adószám:11450289-4-07; a továbbiakban: Társaság) terhére az alábbi kötelezést állapítja meg:

A másodfokú hatóság kötelezi a Társaságot, hogy a 157/2005. Korm. r. 17/E. § (3) bekezdés 1/b pontjában meghatározott jogkövetkezmény alkalmazása miatt létrejött jogsértő állapotot szüntesse meg.

A másodfokú hatóság kötelezi továbbá a Társaságot arra, hogy a leolvasás, pótleolvasás során minden esetben a vonatkozó jogszabályi előírásoknak tegyen eleget.

A másodfokú hatóság a Társaság terhére 150.000 Ft, azaz egyszáz ötvenezer forint fogyasztóvédelmi bírságot szab ki.

A másodfokú hatóság felhívja a Társaság figyelmét, hogy a JN/MEFFO/00803-0005/2017. számú határozat rendelkező részében megfogalmazott kötelezésnek az abban foglaltak figyelembe vételével tegyen eleget, mely szerint a Társasághoz beérkező írásbeli panaszokat tizenöt napon belül érdemben írásban válaszolja meg, illetve intézkedjen annak a fogyasztó részére történő továbbításáról.

Jogerőre emelés dátuma: 
2018. 04. 23.
Kiadvány címe: 
PE/002/164-5/2018.
Eljáró hatóság neve: 
PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI FŐOSZTÁLY
Bíróságon megtámadva?: 
Nem
Regisztrációs szám: 
PE/002/164-5/2018.
Ügyfél adatok: 
Alfa-Nova Kft. (2400 Dunaújváros, Építők útja 1.)